Gå til hovedindhold

Folkeafstemning den 1. juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022 mellem kl. 8.00 og kl. 20.00 afholdes der folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Læs mere om valget her, bl.a. om muligheden for at brevstemme inden

Indhold

  Hvem har valgret?
  Enhver, der har valgret til Folketinget og er optaget på valglisten, har ret til at deltage i folkeafstemninger.

  Valgret til Folketinget har borgere der:

  - har dansk indfødsret (statsborgerskab),

  - er fyldt 18 år og

  - har fast bopæl i riget.

  Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, se værgemålslovens § 6, har dog ikke valgret (tidligere kaldt »umyndiggjorte«).

  Personer, der er under andre former for værgemål, se værgemålslovens §§ 5 og 7, bevarer deres valgret.

  Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget, se folketingsvalglovens § 2, stk. 1. Endvidere anses personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og som er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i lovens § 2, stk. 2, for at have fast bopæl i riget.

  Personer, der opholder sig i udlandet, anses også for at have fast bopæl i riget, hvis de agter at vende tilbage til riget, inden der er gået 2 år efter udrejsen, se lovens § 2, stk. 3. Det samme gælder under visse betingelser for ægtefæller, registrerede partnere og samlevere til personer, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, se § 2, stk. 4.

  Stem før valgdagen
  Du kan også stemme før valgdagen. Det sker på en brevstemmeseddel på Albertslund Bibliotek og Borgerservice. For at brevstemme skal du medbringe gyldig legitimation, f.eks. dit  sundhedskort. Det kan også være kørekort eller pas.

  Du kan brevstemme fra onsdag den 20. april 2022 til den 28. maj 2022.

  Du kan brevstemme på et hvilket som helst brevstemmested i landet.

  Åbningstider
  Åbningstider på Albertslund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund:

  Mandag til torsdag kl. 10.00 – 18.00

  Fredag kl. 10.00 – 17.00

  Lørdag, kl. 10.00 – 14.00

  Det er muligt at brevstemme 3 lørdage før valgdagen:

  Den 14. maj kl. 10.00 - 14.00, 21. maj kl. 10.00 – 14.00 og 28. maj 2022 kl. 9.00-16.00.

  Det er også muligt at brevstemme på Albertslund Bibliotek og Borgerservice:

  Fredag den 27. maj kl. 10.00-17.00.

  Hjælp til at stemme på afstemningsdagen
  Ønsker du hjælp til læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds? Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen. 

  Læs mere om hjælp på afstemningsdagen

  Afstemning i hjemmet
  Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan komme til afstemningsstedet, kan anmode om at stemme i hjemmet.

  Ansøgningen skal ske på et ansøgningsskema, som fås hos hjemmehjælperen, plejepersonale eller på Albertslund Bibliotek & Borgerservice fra den 4. maj 2022. Ansøgningsskemaet skal returneres til Albertslund Bibliotek & Borgerservice.

  Sidste frist for aflevering af ansøgningsskemaet er fredag den 20. maj 2020 inden kl. 18.00 på Albertslund Bibliotek & Borgerservice. Biblioteket holder åbent frem til kl. 18.00 for de borgere, der skal indlevere ansøgningsskemaer.

  Afstemning på særligt handicapvenligt afstemningssted
  Afstemningsstedet på Herstedøster Skole er et særligt handicapvenligt afstemningssted for kørestolsbrugere eller vælgere med andet handicap. Afstemningsstedet er udstyret med rampe ved indgangen og et stemmerum med hæve-/sænkebord, samt et CCTV (forstørrelsesapparat med skærm).

  Vælgere kan ansøge deres bopælskommune om at stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen, hvis det er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

  Det skal ske på et særligt ansøgningsskema, som fås hos hjemmehjælperen, plejepersonale eller på Albertslund Bibliotek & Borgerservice fra den 4. maj 2022. Ansøgningsskemaet skal returneres til  Albertslund Bibliotek & Borgerservice senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.

  Afstemning udenfor valgstedet på valgdagen
  Hvis man kan komme hen til valgstedet, men ikke ind i valglokalet, kan man stemme udenfor ved at kontakte valgstyrere eller tilforordnede og bede om hjælp.

  Hjælpemidler på afstemningsstederne på valgdagen
  På alle afstemningssteder stilles der en ikke håndholdt lup, samt en ikke håndholdt LED-lampe til rådighed for vælgere med nedsat syn. Handicapstemmeboksene er også udstyret med sorte filtpenne, der gør det nemmere at se om man har sat sit kryds det rigtige sted.

  Transport af svagelige til valgstedet
  Svagelige vælgere, der ikke selv kan transportere sig til valgstedet onsdag den 1. juni 2022 og ikke har nogen til at køre for sig, kan få gratis hjælp af kommunen til at blive transporteret til og fra valgstedet.

  Transporten skal bestilles senest mandag den 30. maj 2022 inden kl. 13.00. Transport bestilles ved at ringe til Folkeregistret på rådhuset, tlf. 43686343 eller 43686323.

  Valgkort
  Alle vælgere skal have modtaget valgkort senest den 27. maj. Hvis du ikke har modtaget dit valgkort senest denne dato og opfylder kravene for valgret, kan du henvende dig til Folkeregistret på tlf. 43686343, 43686323 eller 43686375.

  Hvis du på valgdagen har glemt eller mistet dit valgkort, kan du alligevel godt få lov til at stemme, hvis du på anden måde kan legitimere dig.

  Bliv klogere på hvad vi stemmer om
  Folketinget tilbyder relevant information om, hvad vi egentlig stemmer om, når vi den 1. juni (eller før, hvis vi brevstemmer) stemmer ja eller nej til at til af fjerne forsvarsforbeholdet.

  eu.dk/forsvarsforbehold kan du blive klogere på, hvad vi stemmer om og se korte videoer med alle partilederne.