Sundhedsrådet

Sundhedsrådet skal bidrage til at gennemføre kommunens sundhedspolitik, herunder sætte fokus på sundhedsforhold samt bidrage til det nødvendige samspil mellem borgere og kommune.


Sundhedsrådet blev nedsat i juni 1999.

Rådet kan gennemføre egne arrangementer og afgive udtalelser til mødesager om sundhedsforhold. 

Sundhedsrådet skal medvirke til, at sundhed opfattes i en bredere forstand og ikke kun som syg eller rask. Rådet skal tilstræbe, at debatten og indsatserne omhandler alle aspekter af sundhed: Fysisk, psykisk og social sundhed.

Sundhedsrådets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen for en 4-årig periode. Formand for Sundhedsrådet er Birgit Hauer.

Bliv repræsentant i Sundhedsrådet

Sundhedsrådet i Albertslund kommune starter den 1. april 2018 en ny 4-års periode. Hertil efterlyser vi repræsentanter for borgere og foreninger. I sundhedsrådet følger vi med i kommunens indsatser på sundhedsområdet, her forstået som sundhed i alle livets aspekter.

Vi udtaler os ud fra borgernes og foreningernes synsvinkel om nye kommunale tiltag og tager også selv initiativer til at diskutere eller ligefrem forbedre sundheden. Man har f.eks. kunnet møde Sundhedsrådet på den årlige Grøn dag på materialegården eller med smagsprøver på sunde madretter på biblioteket.

Sundhedsrådet søger repræsentanter fra sundhedsprofessionerne, grundejerforeninger, boligselskaber og patientforeninger.

For yderligere spørgsmål kontakt Birgit Hauer Formand for Sundhedsrådet. birgit.hauer.2600@gmail.com tlf. 28255278 eller Christina Skriver Klenø sundhedskonsulent crx@albertslund.dk tlf. 21 37 81 98. 

 

 Sundhedsrådets Vedtægter

 

Se sundhedsrådets sammensætning.

Forslag og idéer til rådet kan sendes til Albertslund Kommune, Pleje & Omsorg, sekretæren for Sundhedsrådet Christina Skriver Klenø, 2620 Albertslund. E-post: crx@albertslund.dk