Gå til hovedindhold

Sundhedsrådet

Sundhedsrådet skal bidrage til at gennemføre kommunens sundhedspolitik, herunder sætte fokus på sundhedsforhold samt bidrage til det nødvendige samspil mellem borgere og kommune.

Indhold

  Sundhedsrådet blev nedsat i juni 1999.

  Rådet kan gennemføre egne arrangementer og afgive udtalelser til mødesager med relevans for borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed. 

  Sundhedsrådet skal medvirke til, at sundhed opfattes i en bredere forstand og ikke kun som syg eller rask. Rådet skal tilstræbe, at debatten og indsatserne omhandler alle aspekter af sundhed: Fysisk, psykisk og social sundhed.

  Sundhedsrådets medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen for en 4-årig periode. Nuværende formand for Sundhedsrådet er Kira Willmarst.

  Bliv repræsentant i Sundhedsrådet

  I Sundhedsrådet følger vi med i kommunens indsatser på sundhedsområdet, her forstået som sundhed i alle livets aspekter. Vi udtaler os ud fra borgernes og foreningernes synsvinkel om nye kommunale tiltag og tager også selv initiativer til at diskutere og fremme borgernes sundhed. Man har f.eks. kunnet møde Sundhedsrådet på den årlige Grøn dag på Materialegården

  Sundhedsrådet søger aktuelt medlemmer, der kan repræsentere sundhedsprofessionerne, Skolerådet eller skolebestyrelserne og borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

  Sundhedsrådet

  Kontakt Sundhedsrådet

  Kira Willmarst
  Formand for Sundhedsrådet

  Email: kirawi@icloud.com

  Telefon: 22 27 02 48

   

  Sekretær | Sundhedsrådet

  Mette Liljendahl

  Ældre, Sundhed & Social