Sundhedsrådet

Sundhedsrådet skal bidrage til at gennemføre kommunens sundhedspolitik, herunder sætte fokus på sundhedsforhold samt bidrage til det nødvendige samspil mellem borgere og kommune.


Sundhedsrådet blev nedsat i juni 1999.

Rådet kan gennemføre egne arrangementer og afgive udtalelser til mødesager om sundhedsforhold. 

Sundhedsrådet skal medvirke til, at sundhed opfattes i en bredere forstand og ikke kun som syg eller rask. Rådet skal tilstræbe, at debatten og indsatserne omhandler alle aspekter af sundhed: Fysisk, psykisk og social sundhed.

Sundhedsrådets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen for en 4-årig periode. Nils Jensen (A) og Sofie Amalie Blomsterberg (V) er udpeget fra Kommunalbestyrelsen. Formand for Sundhedsrådet er Birgit Hauer.

Se sundhedsrådets sammensætning.

Forslag og idéer til rådet kan sendes til Albertslund Kommune, Pleje & Omsorg, sekretæren for sundhedsrådet Sara Koldkjær Langsted, 2620 Albertslund. E-post: Sara.Koldkjaer.Langsted@Albertslund.dk

 

 

Kontakt formand for Sundhedsrådet Birgit Hauer:

birgit.hauer.2620@gmail.com 

Kontakt sekretær for Sundhedsrådet Sara Koldkjær Langsted på telefon 23317054 eller mail: Sara.Koldkjaer.Langsted@Albertslund.dk

 

 

Sundhedsrådets mødeplan for 2015. 

Onsdag den 21. januar 2015

Mandag den 16. februar 2015

Mandag den 16. marts 2015

Mandag den 13. april 2015

Onsdag den 20. maj 2015

Onsdag den 10. juni 2015