Gå til hovedindhold

Naturgruppen

Naturgruppens formål er at sikre, at de lokale naturinteresser bliver tilgodeset.

Indhold

  Som en af grundidéerne i Albertslund Kommunes Agenda 21-arbejde skal dagsordenen sættes lokalt i samarbejde med borgerne. Naturgruppen er udtryk for ønsket om at etablere et samarbejde med de lokale naturinteresserede i arbejdet med kommunens planer på navnlig naturområdet og i sager med naturmæssigt indhold.

  Naturgruppen er et forum for dialog og samarbejde mellem forskellige foreninger, politikere og forvaltning, og skal i løsningen af sine opgaver bidrage til en kvalificering af sager og beslutninger, som træffes i forvaltningen, frem mod den politiske beslutningsproces.

  Her kan du se hvem der er repræsenteret i Naturgruppen

  Naturgruppen har blandt andet til opgave at

  • medvirke ved revision af kommunens Naturplan
  • medvirke ved udarbejdelse af statusrapporter og handlingsplaner
  • medvirke i evalueringen af gennemførte naturprojekter
  • være høringsorgan i sager med naturmæssigt indhold
  • initiere nye tiltag indenfor naturområdet
  • orientere politikerne om gruppens arbejde.

  Naturgruppen kan tage initiativ til temaoplæg, afholde workshops, miniseminarer eller fyraftensmøder indenfor gruppens område. Gruppen har endvidere mulighed for at formidle viden om beskyttelse og benyttelse i relation til gruppens arbejde for eksempel gennem afholdelse af arrangementer, udarbejdelse af informationsmateriale med videre.

  Her kan du læse det samlede Kommissorium for Naturgruppen 

  Hvis du vil vide mere kan du kontakte formand for Naturgruppen Arne Lie, telefon: 61 77 62 63 eller Naturgruppens sekretær Jan Holm, telefon: 43 68 67 33.

  Læs dagsordener og referater fra Naturgruppen

  Dagsorden 06.11.2019

  Dagsorden 11.06.2019 - ekskursion

  Referat 11.06.2019 - ekskursion

  Dagsorden 10.04.2019

  Referat 10.04.2019

  Dagsorden 09.01.2019

  Referat 09.01.2019

  Dagsorden 07.11.2018

  Referat 07.11.2018

  Dagsorden 12.09.2018

  Referat 12.09.2018

  Dagsorden 20.06.2018

  Referat 20.06.2018

  Dagsorden 11.04.2018

  Referat 11.04.2018

  Dagsorden 08.11.2017

  Referat 08.11.2017

  Dagsorden 13.09.2017

  Referat 13.09.2017

  Dagsorden 21.06.2017 - ekskursion

  Referat 21.06.2017 - ekskursion

  Dagsorden 05.04.2017

  Referat 05.04.2017

  Dagsorden 11.01.2017

  Referat 11.01.2017

  Dagsorden 07.12.2016 - mangler

  Referat 07.12.2016

  Dagsorden 09.11.2016

  Referat 09.11.2016

  Dagsorden 14.09.2016

  Referat 14.09.2016 - møde aflyst

  Dagsorden 30.03.2016

  Referat 30.03.2016

  Dagsorden 13.01.2016

  Referat 13.01.2016

  Sidst opdateret: 1. juli 2021