Gå til hovedindhold

Naturgruppen

Naturgruppens formål er at sikre, at de lokale naturinteresser bliver tilgodeset.

Indhold

  Naturgruppen er et forum for dialog og samarbejde mellem forskellige foreninger, politikere og forvaltning, og skal i løsningen af sine opgaver bidrage til en kvalificering af sager og beslutninger, som træffes i forvaltningen, frem mod den politiske beslutningsproces.

  Som en af grundidéerne i Albertslund Kommunes Agenda 21-arbejde skal dagsordenen sættes lokalt i samarbejde med borgerne. Naturgruppen er udtryk for ønsket om at etablere et samarbejde med de lokale naturinteresserede i arbejdet med kommunens planer på navnlig naturområdet og i sager med naturmæssigt indhold.

  Naturgruppen har blandt andet til opgave at:

  • medvirke ved revision af kommunens Naturplan,
  • medvirke ved udarbejdelse af statusrapporter og handlingsplaner,
  • medvirke i evalueringen af gennemførte naturprojekter,
  • være høringsorgan i sager med naturmæssigt indhold,
  • initiere nye tiltag indenfor naturområdet,
  • orientere politikerne om gruppens arbejde.

  Naturgruppen kan tage initiativ til temaoplæg, afholde workshops, miniseminarer eller fyraftensmøder indenfor gruppens område. Gruppen har endvidere mulighed for at formidle viden om beskyttelse og benyttelse i relation til gruppens arbejde for eksempel gennem afholdelse af arrangementer, udarbejdelse af informationsmateriale med videre.

  Her kan du læse det samlede Kommissorium for Naturgruppen

   

  Formand for Naturgruppen Arne Lie

  Tlf. 6177 6263

  Sekretær for Naturgruppen Jacob Ruskov

  Tlf. 4368 6868

  Navn
  Forening
  Arne Lie, formand Friluftsrådets St. Vejleådalsgruppe 
  Katrine Søbye, næstformand Natur og Ungdom 
  Jacob Ruskov, sekretær Albertslund Kommune, Vej og Park
  Poul Evald Hansen Danmarks Naturfredningsforening 
  Steen Erik Hansen Danmarks Naturfredningsforening 
  Klaus Lytthans Danmarks Naturfredningsforening 
  Lars Clark Grøn Hverdag
  Carsten Høyer Dansk Ornitologisk Forening
  Anne Wilms Friluftsrådet 
  Elisabeth Jensen Stadion Parken
  Pernille Vesterløkke Albertslund Verdensmålscenter / Lange Eng
  Kristian Kvist Naturstyrelsen (Deltager i sager vedrørende Vestskoven og Naturcentret)

   

  Møder 2022

  2022 21. september, referat

  2022 21. september, dagsorden

  2022 8. juni, referat

  2022 8. juni, dagsorden

  2022 30. marts, referat

  2022 26. januar, dagsorden

  2022 26. januar, referat

  Møder 2021

  2021 1. december, dagsorden

  2021 3. november, dagsorden

  2021 3. november, referat

  2021 9. juni, beslutningsreferat

  2021 9. juni, dagsorden

  2021 15. september, dagsorden

  2021 15. september, referat

  2021 27. januar, dagsorden

  2021 27. januar, referat

  2021 31. marts, dagsorden

  2021 31. marts, referat

  2021 Årsberetning

  Møder 2020

  2020 5. februar, dagsorden

  2020 5. februar, referat

  2020 9. september, dagsorden

  2020 9. september, referat

  2020 10. juni, dagsorden

  2020 10. juni, referat

  2020 Årsberetning

  Møder 2019

  2019 - en årsoversigt

  2019 4. december, dagsorden

  2019 4. december, referat

  2019 6. november, dagsorden

  2019 6. november, referat

  2019 11. september, dagsorden

  2019 11. september, referat

  Dagsorden 06.11.2019

  Dagsorden 11.06.2019 - ekskursion

  Referat 11.06.2019 - ekskursion

  Dagsorden 10.04.2019

  Referat 10.04.2019

  Dagsorden 09.01.2019

  Referat 09.01.2019

  Møder 2018

  Dagsorden 07.11.2018

  Referat 07.11.2018

  Dagsorden 12.09.2018

  Referat 12.09.2018

  Dagsorden 20.06.2018

  Referat 20.06.2018

  Dagsorden 11.04.2018

  Referat 11.04.2018

  Møder 2017

  Dagsorden 08.11.2017

  Referat 08.11.2017

  Dagsorden 13.09.2017

  Referat 13.09.2017

  Dagsorden 21.06.2017 - ekskursion

  Referat 21.06.2017 - ekskursion

  Dagsorden 05.04.2017

  Referat 05.04.2017

  Dagsorden 11.01.2017

  Referat 11.01.2017

  Møder 2016

  Dagsorden 07.12.2016 - mangler

  Referat 07.12.2016

  Dagsorden 09.11.2016

  Referat 09.11.2016

  Dagsorden 14.09.2016

  Referat 14.09.2016 - møde aflyst

  Dagsorden 30.03.2016

  Referat 30.03.2016

  Dagsorden 13.01.2016

  Referat 13.01.2016