Brugergruppemøder

Dagsordener og referater fra Brugergruppens møder i 2012 til 2019


Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Lissi Petersen i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6835 eller på mt@albertslund.dk

Boligområdernes repræsentanter pr. februar 2019: Deltagerliste

 

Møder i 2020:

Torsdag den 5. marts 2020

Dagsorden med bilag samlet

Dagsorden

Pkt. 3 Vestforbrændingen

Pkt. 5 Brugergruppens Årsrapport 2019

Pkt. 6 Forsyningens Årsrapport 2019

Pkt. 7 Agenda Center Albertslund - Årsberetning og Regnskab 2019

Referat med bilag

Referat

Deltagerliste

Slideshow

Brugergruppenyt

Referat VEKS-kundeforum

 

Onsdag den 27. maj 2020 (aflyst pga. forsamlingsforbud)

Forberedt Dagsorden og slideshow

Forberedt Dagsorden og slideshow inklusiv bilag

Pkt. 3 Oplæg til fortsat energirådgivning efter 2020

Pkt. 5 Status på affaldsordningerne - maj 2020

Pkt. 6 a Statusnotat - ladestandere til elbiler i Albertslund

Pkt. 6 b Status og barrierer for udrulning af ladestandere i boligområder

 

Torsdag den 27. august 2020

Dagsorden med bilag samlet

Dagsorden

Pkt. 3 Udkast til Klimaplan

Pkt. 4 Budget og takster for Fjernvarme

Pkt. 4 Budget og takster for Affald & Genbrug

Pkt. 5 a Høring om vedtægtsændringer i Agenda Center Albertslund

Pkt. 5 b Høring om vedtægtsændringer i Agenda Center Albertslund

Pkt. 6 Overgang til 12 årlige rater for opkrævning på det takstfinansierede område

Pkt. 8 Status på affaldsordningerne

Referat med bilag

Referat

Deltagerliste

Slideshow

Temadrøftelse Albertslund Klimaplan

Klimatilpasning af Albertslund Kommune

Revideret tidsplan for udrulning af udebelysning i boligområder

 

Torsdag den 3. december 2020 - AFLYST pga. forsamlingsloftet.

Dagsorden med bilag samlet

Slide-show med præsentationer

Dagsorden

Pkt. 2 Mødedatoer i 2021

Pkt. 3 Tilskud til Agenda Center Albertslund (Albertslund Verdensmål
Center) 2021 (takstfinansieret bevilling)

Pkt. 4a Takster for vand og Spildevand 2021

Pkt. 4b Forklaring stigning i vandafgift fra 2021

Pkt. 5a Forklaring fra VEKS ny varmeleveringsaftale

Pkt. 5b Læs-let notat om varmeleveringsaftale - Albertslund Forsyning og VEKS

Pkt. 5c Varmeleveringsaftale - Albertslund Forsyning og VEKS

Pkt. 6 Revision af: Brugergruppens Forretningsorden, Brugergruppens
Retningslinjer samt ”Brugergruppen – en vej til
medindflydelse”

Pkt. 7 Fjernvarme reviderede takster for 2021

Pkt. 9 Ramme for kommende affaldsplan

 

Opfølgning på det aflyste Brugergruppemøde 3. december 2020