Brugergruppemøder

Dagsordener og referater fra Brugergruppens møder i 2012 til 2017


Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Lissi Petersen i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6835 eller på mt@albertslund.dk

Boligområdernes repræsentanter pr. marts 2017: Deltagerliste

Møder i 2018:

Torsdag den 15. marts 2018

Onsdag den 13. juni 2018

Torsdag den 30. august 2018

Dagsorden med bilag

Referat

Torsdag den 6. december 2018

Dagsorden med bilag

Bilag til punkt 2