Brugergruppen

Brugergruppen består af repræsentanter for alle boligområderne og er til for at forstærke dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning


Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Lissi Petersen i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6835 eller på mt@albertslund.dk

Boligområdernes repræsentanter pr. marts 2017: Deltagerliste

Møder i 2017:

Torsdag den 30. marts 2017

Onsdag den 21. juni 2017

Dagsorden med bilag

Referat med deltagerliste

Onsdag den 29. august 2017

Dagsorden med bilag

Referat med bilag

Torsdag den 7. december

Dagsorden med bilag

Ekstra bilag til punkt 2 (Vand og Spildevand)

Referat med bilag