Brugergruppen

Brugergruppen består af repræsentanter for alle boligområderne og er til for at forstærke dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning


Brugergruppen har eksisteret siden 1980 for at sikre brugerindflydelse på fjernvarmeforsyningen. I dag er Brugergruppen forvaltningens samarbejdspartner på områderne varme- og vandforsyning, spildevand og regnvand samt affald og genbrug.

Brugergruppen høres i alle sager med miljømæssig betydning, inden de behandles politisk, og den diskuterer og godkender budgetter og regnskaber inden for området.

Brugergruppen holder fire møder om året. Den har valgt en arbejdsgruppe på otte personer, som bidrager til forvaltningens forberedelse af sagerne og dagsordenen til Brugergruppens møder.

Brugergruppen vedtog i september 2014 en ny forretningsorden for Brugergruppen - og indstillede samtidig nye retningslinjer for Brugergruppen, der blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Ved spørgsmål omkring Brugergruppen kan du kontakte Lissi Petersen i Miljø & Teknik på tlf. 4368 6835 eller på mt@albertslund.dk

Boligområdernes repræsentanter pr. februar 2019: Deltagerliste

 

Møder i 2019:

Torsdag den 14. marts 2019

Dagsorden med bilag

Referat med bilag

 

Torsdag den 6. juni 2019

Dagsorden med bilag

Dagsorden

Punkt 2 Invitation til informations- og dialogmøde

Punkt 3 Grønt regnskab 2018

Punkt 10 Ladestandere i Albertslund

Referat med bilag

 

Torsdag den 29. august 2019

Dagsorden med bilag

Dagsorden

Pkt. 3 Energispareaktivitetsplan

Pkt. 4 Budget og takster på varmeforsyningsområdet til budget 2020

Pkt. 5 Budget og takster inden for renovationsområdet til budget 2020

Pkt. 10 Program til Brugergruppetur den 18. september 2019

 

Referat med bilag

Referat

Bilag til pkt. 3 i referatet

Slides Brugergruppemøde

Deltagerliste

Veksleren

 

 

Torsdag den 12. december 2019