Udvalg for Byudvikling

Udvalget beskæftiger sig med byudviklingen (paragraf 17, stk. 4)


Det overordnede formål med udvalgets arbejde er at identificere nye velfærdsløsninger der kan fastholde eller løfte det nuværende velfærdsniveau. Disse løsninger skal tage højde for det øgede pres på de offentlige udgifter, i form af for eksempel flere ældre, og stigningen i livsstilsrelaterede sygdomme.

Udvalget for Innovation & Velfærd består af syv medlemmer:

  • Dogan Polat (A), formand
  • Qasir Mirza (A) 
  • Jørn Jensby (A)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Leif Pedersen (F)
  • Brian Palmund (V)
  • Allan Høyer (O) 

 

Annette Lea Mathiesen

Mail: annette.lea.mathiesen@albertslund.dk

Tlf.  4368 6108

 

Se dagsordner og referater siden maj 2008.

Kontakt Børn, Kultur og Velfærd for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.