Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver


Udvalget varetager opgaver indenfor sundhedsområdet herunder, tandpleje, socialpsykiatri, misbrugsbehandling,  genoptræning og forebyggelse.

Derudover forvalter udvalget opgaver indenfor ældreplejen, sociale ydelser og udviklingshæmmede voksne.

Udvalget  varetager  desuden  anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte. 

Velfærdsudvalget består af syv  medlemmer:

  • Paw Østergaard Jensen (A), formand
  • Nils Jensen (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Marianne Burchall (A) 
  • Leif Pedersen (F)
  • Allan Høyer (O)
  • Helge Bo Jensen (Ø)

Dorthe de la Motte

på mail: Dorthe de la Motte

eller på 4368 6402.

Se dagsordner og referater siden maj 2008.

Kontakt Børn, Kultur og Velfærd for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.