Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver


Udvalget beskæftiger sig med opgaver på sundhedsområdet herunder tandpleje, socialpsykiatri, misbrugsbehandling,  genoptræning og forebyggelse.

Derudover arbejder udvalget med opgaver indenfor ældreplejen, sociale ydelser og udviklingshæmmede voksne.

Udvalget varetager desuden anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte. 

Velfærdsudvalget består af syv  medlemmer:

  • Paw Østergaard Jensen (A), formand
  • Nils Jensen (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Marianne Burchall (A) 
  • Leif Pedersen (F)
  • Allan Høyer (O)
  • Helge Bo Jensen (Ø)

Dorthe de la Motte

på mail: Dorthe de la Motte

eller på 4368 6402.

Se dagsordner og referater siden maj 2008.

Kontakt Børn, Kultur og Velfærd for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.