Gå til hovedindhold

Ældreudvalget

Ældreudvalget består af syv medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

Indhold

  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver om ældre og omsorg, herunder opgaver vedrørende:

  · Personlig hjælp, omsorg og pleje (hjemmepleje & plejeboliger)

  · Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til ældre

  · Aktivitetstilbud for ældre, forebyggende hjemmebesøg, m.v.

  · Borgerrettet forebyggelse m.v.

  · Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af ældreinstitutioner og ældreboliger, som er henlagt under udvalgets område.

  · Genoptræning og rehabilitering

  · Genoptræning og hjælpemidler

  · Omsorgstandpleje

  · Behandling af personsager, jf. styrelsesvedtægten § 10, stk. 5

  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

  · Planer for den samlede indsats på udvalgets område herunder spørgsmål om ældre- og værdighedspolitik.

  · Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. styrelsesvedtægten § 15, stk. 3.

  Medlemmer
  Udvalget består af syv medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Det er disse syv medlemmer:

  • Helge Bo Jensen (Ø), formand

  • Akhlaq Ahmad (A)

  • Paw Østergaard Jensen (A)

  • Tina Graugaard (C)

  • Birgit Hauer (F)

  • Resul Kücükakin (F)
  • Tina B. Nielsen (Æ)

  Jura og Politisk Sekretariat

  Dorthe Stærkær de la Motte

  Mail: dst@albertslund.dk

  Tlf.: 4368 6402

   

  Se dagsordner og beslutningsprotokoller. 

  Kontakt Sekretariat for Politik og Ledelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.