Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

Afbud fra Jens Mikkelsen (A) og Dennis Schmock (B) Helge Bo Jensen (Ø)

 

Lene Rygaard Jessen (Ø) og Lars Gravgaard (C) deltog under orienteringspunkterne 1 og 4.

 

KL og Kristina Kock Sloth deltog under pkt. 4


Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: Onsdag den 16. august 2017

Tid: Kl. 17:30

Sted: Mødelokale 1, Forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Steen Christiansen (A)
 • Jens Mikkelsen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Dennis Schmock (B)
 • Danni Olsen (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Orientering fra Kommunaldirektøren august 2017
2. ØU/KB - Høringssvar til temaer i ReVUS 2019 - 2022
3. ØU - Orientering om KSL §31 - Ansættelse af afdelingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg
4. ØU - KL-undersøgelse i daginstitution

1. Orientering fra Kommunaldirektøren august 2017

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren august 2017

Sagsfremstilling

A. Droneaktivitet

B. Personsag (mundtlig orientering)

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1 Notat Notat
Tilbage til toppen

2. ØU/KB - Høringssvar til temaer i ReVUS 2019 - 2022

Anledning

KKR Hovedstaden har opfordret kommunerne til at deltage aktivt i indmeldelsen af nye temaer til ReVUS 2019 - 2022. ReVUS er forkortelsen for den Regionale Udviklingsstrategi i Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

ReVUS har til formål at udvikle hovedstadsregionens potentialer til højere beskæftigelse og vækst gennem en række temaer.

I KKR Hovedstaden er det besluttet at følge principperne i Greater Copenhagen samarbejdet om have fælles fokus og prioritere de fremtidige projekter, som kommunerne deltager i. KKR Hovedstaden vil arbejde med en proaktiv, fælles kommunal tilgang til temaerne, således der meldes få, fokuserede temaer (f.eks. 2-3 temaer) ind til ReVUS 2019 - 2022.

På baggrund af borgmesterbrev til kommunerne i KKR Hovedstaden har en arbejdsgruppe i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har udarbejdet seks forslag til temaer, som kommunerne kan tage afsæt i de lokale drøftelser og gerne prioritere indenfor. De seks temaer er:

 1. Erhvervsfremme
 2. Infrastruktur
 3. 'Smart-samfundet'
 4. Ungdomsuddannelser
 5. Beskæftigelse
 6. Liveability (En ramme for høj livskvalitet for borgerne)

Borgmesterbrevet og en kortfattet uddybning af de enkelte temaforslag er vedlagt som bilag.

Det første trin i processen er en indmeldelse af, hvilke temaer der kan være relevante for kommunerne. Temaerne skal behandles igen af KKR Hovedstaden med de foreløbige tilbagemeldinger fra kommunerne primo september. Efterfølgende vil der være en politisk proces omkring udvælgelse af temaerne. I denne indledende fase er der udarbejdet et udkast til høringssvar fra Albertslund Kommune til KKR Hovedstaden. 

ReVUS 2019-2022 forventes færdig til sommeren 2018, hvorefter der gennemføres en offentlig høringsproces og en høring hos Danmarks Vækstråd. Ultimo 2018 forventes ReVUS godkendt først i Vækstforum og efterfølgende i Regionsrådet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at høringssvar til KKR Hovedstaden om nye temaer til ReVUS 2019 – 2022 godkendes

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Jens Mikkelsen (A) Dennis Schmock (B) og Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Høringssvar til ReVUS 2019 - 2022 - Albertslund Kommune Høringssvar til ReVUS 2019 - 2022 - Albertslund Kommune
2 Bilag 3.2. til møde i KKR Hovedstaden den 14.6.2017 Bilag 3.2. til møde i KKR Hovedstaden den 14.6.2017
Tilbage til toppen

3. ØU - Orientering om KSL §31 - Ansættelse af afdelingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg

Anledning

Ansættelse af afdellingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg - Orientering om KSL §31

Sagsfremstilling

Borgmesteren har den 29. juni 2017 efter indstilling fra direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd godkendt ansættelse af Ida Kock Møller til ansættelse som afdelingsschef for Sundhed, Pleje & Omsorg fra den 1. august 2017.

Se vedhæftede bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Jens Mikkelsen (A) Dennis Schmock (B) og Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 hpe_26-07-2017_13-11-34.pdf hpe_26-07-2017_13-11-34.pdf
Tilbage til toppen

4. ØU - KL-undersøgelse i daginstitution

Tilbage til toppen