Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 28. august 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 (forhallen)

Indkaldelse :

  • Formand Helge Bo Jensen (Ø)
  • Dogan Polat (A)
  • Mehmet Kücükakin (F)
  • Danni Olsen (O)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. BEU - Orientering fra formanden
2. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
3. BEU/ØU/KB - Flere skal med (bevilling)
4. BEU - Eventuelt

1. BEU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

2. BEU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Spørgsmål til ankestatistik.

B. Status for kontanthjælpsloftet og 225 timers arbejdskravet, juni og juli måneder.

C. Nyhedsbrev RAR.

D. Implementering af selvbooking.

E. Udmelding af foreløbige driftslofter.   

F. Virksomhedsprisen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Helge Bo Jensen (Ø) og Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 A. Spørgsmål om ankestatistik A. Spørgsmål om ankestatistik
2 B. Status juni 2017 B. Status juni 2017
3 B. Status juli 2017 B. Status juli 2017
4 C. Nyhedsbrev RAR C. Nyhedsbrev RAR
5 Implementering af selvbooking.docx Implementering af selvbooking.docx
6 D. Selvbooking til flere målgrupper D. Selvbooking til flere målgrupper
7 E. Udmelding af foreløbige driftslofter 2018 E. Udmelding af foreløbige driftslofter 2018
Tilbage til toppen

3. BEU/ØU/KB - Flere skal med (bevilling)

Anledning

Albertslund Kommune har fået tilsagn om 1.152.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en indsats overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end fem år på kontanthjælp.

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om satspuljemidlerne for 2017 har Regeringen og forligspartierne afsat 262,5 mio. kr. over en to-årig periode (medio 2017 til medio 2019) til "Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse - flere skal med".

 

STAR har udmeldt puljen til ansøgning i maj 2017 med angivelse af, hvor mange penge den enkelte kommune kan søge om. Midlerne er fordelt efter, hvor mange aktivitetsparate borgere den enkelte kommune har, der har været på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp i mere end fem år. Albertslund Kommune har mulighed for at søge 1.152.000 kr. Albertslund Kommune har 122 borgere i målgruppen. Jobcentret har indsendt ansøgning om en projektleder (deltid) og en jobformidler. Puljen kan udelukkende bruges til løn og særlige it-systemer.

 

Med bevillingen skal Jobcentret foretage en visitering af de 122 borgere i tre grupper: 1) indsatsgruppen, 2) indkaldes til rehabiliteringsteam, 3) visiteres til socialfaglig indsats. Det forventes, at der er nogle i målgruppen, som har brug for en tværgående indsats, og derfor skal i ressourceforløb, og kun få borgere skal udelukkende have socialfaglig indsats. Langt den største gruppe forventes at være i indsatsgruppen, som skal tilbydes virksomhedsrettede forløb med det mål, at de forbedrer deres arbejdsmarkedstilknytning og at flest mulige opnår ordinære ansættelser. Hvordan gruppen fordeles vides først, når der er foretaget en konkret visitering.

 

Midlerne udbetales til kommunen i tre rater. Første rate på 30% ved tilsagn (2017). Anden rate på 40%, når hele målgruppen er visiteret (2018). Tredje rate på 30%, når minimum 40% af den samlede indsatsgruppe har være i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på tre måneder (2019). Der er altså krav om en høj grad af virksomhedsindsats som forudsætning for bevillingen. Jobcentret forventer at det er muligt at leve op til kravene i bevillingen.

Økonomi

STAR har givet tilsagn om 1,152 mio. kr. til en indsats i 2017, 2018 og 2019 under forudsætning af Finanslovens vedtagelse i 2018 og 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at der gives tillægsbevilling på 1,152 mio. kr. til en projektleder og en jobformidler fordelt over 2017, 2018 og 2019, som finansieres af ekstern bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen (Ø) og Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 flere skal med - ansøgning flere skal med - ansøgning
2 Bilag-1-indsatsmodel-flere skal med pdf Bilag-1-indsatsmodel-flere skal med pdf
3 Bilag-2-puljemidler.pdf.pdf Bilag-2-puljemidler.pdf.pdf
4 Tillægstilsagn Flere skal med (ID 33860).docx Tillægstilsagn Flere skal med (ID 33860).docx
5 Bevillingsskema flere skal med Bevillingsskema flere skal med
Tilbage til toppen

4. BEU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen