Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Velfærdsudvalget

Dato: Torsdag den 16. november 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Forhallen lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Nils Jensen (A)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Flemming Jørgensen (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Brian Palmund (V)
 • Lene Rygaard Jessen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. VFU/ØU/KB - Ændring af vedtægter for Sundhedsrådet
2. VFU - Orientering fra formanden
3. VFU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
4. VFU - Eventuelt

1. VFU/ØU/KB - Ændring af vedtægter for Sundhedsrådet

Anledning

Handicaprådet ønsker repræsentation i Sundhedsrådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i 1995 nedsættelsen af Sundhedsrådet. I henhold til de gældende vedtægter for Sundhedsrådet består Sundhedsrådet p.t. af 11 medlemmer, som udpeges af Kommunalbestyrelsen.

 

Rådet er p.t. sammensat af følgende medlemmer:

 

 • 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen
 • 1 medlem fra Ældrerådet
 • 1 medlem fra sundhedsprofessionerne
 • 1 medlem fra idrætsforeningerne m.v.
 • 1 medlem fra patientforeningerne
 • 1 medlem fra Integrationsrådet
 • 1 medlem fra boligselskaber
 • 1 medlem fra grundejerforeninger
 • 1 medlem fra Skolerådet eller kommunes skolebestyrelser
 • 1 medlem fra Forældrerådet

 

Da formålet med Sundhedsrådet er at bidrage til mangfoldigheden og helhedstænkning på sundhedsområdet, hvor der arbejdes for at skabe lighed i sundhed, foreslår Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg, at vedtægternes § 4 udvides med en repræsentant fra Handicaprådet.

 

Handicaprådet skal således i henhold til de gældende vedtægter, stille med èn repræsentant til den nye funktionsperiode fra 1. april 2018.  

Kommunikation

Sagen sendes til Sundhedsrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at forslag til vedtægtsændringer godkendes således, at Handicaprådet fra den nye funktionsperiode i 2018 og fremadrettet udpeger en repræsentant til Sundhedsrådet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Vedtægter Sundhedsrådet - november 2017 Vedtægter Sundhedsrådet - november 2017
Tilbage til toppen

2. VFU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

3. VFU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Tilsyn 2017 Skov, Natur og Fritidsværkstedet.

B. Tilsyn 2017 Klub Stoppestedet.

C. Status for kontanthjælpsloftet/udsættelser.

D. Status for Headspace.

E. Udlejning af lægeklinik.

F. Venteliste for plejeboliger.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

F) Udvalget ønskede svar på konkrete spørgsmål samt Ældrerådets spørgsmål (høringssvaret).

 

Leif Pedersen (F) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 A. Tilsyn 2017 Skov, Natur & Friluftsværkstedet A. Tilsyn 2017 Skov, Natur & Friluftsværkstedet
2 A. Tilsyn 2017 A. Tilsyn 2017
3 Tilsyn 2017 Klub Stoppestedet Tilsyn 2017 Klub Stoppestedet
4 B. Tilsyn Klub Stoppestedet 2017 B. Tilsyn Klub Stoppestedet 2017
5 C. Status på boligudsættelser C. Status på boligudsættelser
6 D. Kontanthjælpsloftet oktober D. Kontanthjælpsloftet oktober
7 D. Statusnotat headspace Albertslund D. Statusnotat headspace Albertslund
8 D. Albertslund Halvårlig rapport D. Albertslund Halvårlig rapport
9 E. Udlejning af klinik til praktiserende læge i Sundhedshuset E. Udlejning af klinik til praktiserende læge i Sundhedshuset
10 F. Venteliste F. Venteliste
11 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

4. VFU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Sagsfremstilling

a) Klippekortsordningen.

Tilbage til toppen