Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Mandag den 06. februar 2017

Tid: Kl. 17:30

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Formand Lars Toft Simonsen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Brian Palmund (V)
 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Jan Dalland (AIF Fodbold)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Åge Møller (ALOT)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Orientering fra formanden
2. IR - Orientering fra By, Kultur & Fritid
3. IR - Fordeling af elitetilskud
4. IR - Tildeling af udendørsbaner/arealer
5. IR - Facilitetsgruppens budget 2017
6. IR - Eventuelt

1. IR - Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning
Tilbage til toppen

2. IR - Orientering fra By, Kultur & Fritid

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

A. Fordeling af medlemstilskud

 

B. Fordeling af puljen til internationale aktiviteter

 

C. Revision af foreningerne

 

D. Ny Folkeoplysningslov

 

E. Halkapacitetsanalyse.

 

F. Orientering om foreningernes dag

 

G. Orientering om samarbejde med AOF Danmark om GoJoin

 

H. Høringsmateriale "Skolen for alle 2017-22"

 

Bilag

1 Forslag til fordeling af puljen til internationale aktiviteter Forslag til fordeling af puljen til internationale aktiviteter
2 Medlemstilskud udbetalt 2017 Medlemstilskud udbetalt 2017
3 Samarbejde med AOF Danmark om GoJoin Samarbejde med AOF Danmark om GoJoin
4 Kommissorium - Haludvidelse Kommissorium - Haludvidelse
5 Høringmateriale, 'Skole for alle 2017-22'_vers.2.pdf Høringmateriale, 'Skole for alle 2017-22'_vers.2.pdf
Tilbage til toppen

3. IR - Fordeling af elitetilskud

Tilbage til toppen

4. IR - Tildeling af udendørsbaner/arealer

Anledning

Beslutningspunkt

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at tildelingen af udendørsbaner/arealer godkendes.

Sagsfremstilling

Albertslund Idrætsanlæg har på baggrund af ønsker fra foreningerne fordelt udendørsbaner/arealer for sæson 2017 - 2018 og sæson 2018 - 2019. Fordelingen har været i tråd med de indkomne ønsker, og det har derfor ikke været nødvendigt at holde et dialogmøde.

Fordelingen ses i bilag 1.

Bilag

1 Ansøgt og tildelt om udendørsbaner 2017 til 2019 Ansøgt og tildelt om udendørsbaner 2017 til 2019
Tilbage til toppen

5. IR - Facilitetsgruppens budget 2017

Anledning

Beslutningspunkt

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 

1.          at indstillingen som er beskrevet i faciciltetsgruppens notat tiltrædes

Sagsfremstilling

I forlængelse af Albertslund Kommunes Idrætspolitik blev der i foråret 2014 nedsat en facilitetsgruppe bestående af tre foreningsmedlemmer Anders Fabild (HIC), Åge Møller (ALOT) og Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis), samt idrætsdirektør Ole Lindholdt og leder af Ejendom, Vej & Park Frederik Lerche. Gruppens opgave var i første omgang at indhente ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter fra foreningerne og ud fra disse at udarbejde et visionspapir.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen afsat 500.000 kr. i budgetaftalen for 2017 til kortsigtede forbedringer på idrætsområdet. Facilitetsgruppen har på baggrund af ønsker fra foreningerne fået til opgave at prioritere de afsatte midler ud fra princippet ”mest muligt idræt for pengene”

Facilitetsgruppens notat om processen og prioriteringen af de 500.000 kr. er vedlagt i bilag.

Økonomi

500.000 kr. i 2016 og 2017

Bilag

1 Oversigtsskema for ønsker og behov Oversigtsskema for ønsker og behov
2 BS 72 Klubhus BS 72 Klubhus
3 AIF Gymnastik AIF Gymnastik
4 Albertslund Taekwondo Albertslund Taekwondo
5 Stefan Modig Hesselholdt Stefan Modig Hesselholdt
6 Bjørnens Sportsfiskerforening Bjørnens Sportsfiskerforening
7 AIF Hovedafdeling AIF Hovedafdeling
8 VBK 81 Badminton VBK 81 Badminton
9 Albertslund Futsal Forening Albertslund Futsal Forening
10 Toppernes Bsdminton Klub Toppernes Bsdminton Klub
11 BS 72 BS 72
12 Albertslund Golfklub Albertslund Golfklub
13 HIC HIC
14 AIF Cricket AIF Cricket
15 AIF Svømning AIF Svømning
16 AIF Bordtennis AIF Bordtennis
17 AIF Badminton AIF Badminton
18 AIF Tennis AIF Tennis
19 Facilitetsgruppe budget 2017 Facilitetsgruppe budget 2017
Tilbage til toppen

6. IR - Eventuelt

Anledning

Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt

Sagsfremstilling

Her skrives sagsfremstillingen så kort og præcis som muligt, og skal indeholde et kvalificeret beslutningsgrundlag

 

Sagsfremstilingen skal så vidt muligt begrænses til 1 A4 side. Fylder det mere skrives der et selvstændigt baggrundsnotat og et informativt resumé i baggrundsfeltet.

 

Overskrifter i afsnittet må ikke være med fed, men med almindelig skrift og kursiv

Tilbage til toppen