Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 20. maj 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Sallies, Roskildevej 251

Indkaldelse :

 • Formand Lars Gravgaard Hansen (C)
 • Dogan Polat (A)
 • Tina Christiansen (A)
 • Danni Olsen (O)
 • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Besøg hos Sallies Restaurant & Snack Bar/Wittrup Motel
2. EBU - Emner til morgenbriefinger for virksomheder
3. EBU/ØU/KB - Udbud af mentorordning i Jobcentret
4. EBU - Orientering fra formanden
5. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
6. EBU - Eventuelt

1. Tema - Besøg hos Sallies Restaurant & Snack Bar/Wittrup Motel

Anledning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at holde udvalgsmøder på virksomheder i Albertslund. Dette udvalgsmøde holdes hos Sallies Snack Bar/Wittrup Motel, Roskildevej 251, 2620 Albertslund.  

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet starter ved indgangen til restauranten, og der serveres en burger fra restauranten i forbindelse med besøget.

Indstilling

Direktøren for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse indstiller,

 1. at besøget tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (V) deltog ikke i mødet.

Tilbage til toppen

2. EBU - Emner til morgenbriefinger for virksomheder

Anledning

Et af initiativerne i den nye erhvervsstrategi er de kvartalsvise morgenbriefings for erhvervslivet. Emnerne for morgenbriefingerne skal være aktuelle og afspejle virksomhedernes behov. Direktørområdet har derfor udarbejdet en liste over mulige emner til fremtidige møder, som udvalget kan drøfte og supplere.

Sagsfremstilling

Den første morgenbriefing blev afholdt den 4. marts med 24 tilmeldte virksomheder, der hørte om erhvervsstrategien og det nye Erhvervshus Hovedstaden. Næste møde er den 6. juni. Til mødet i juni måned arbejder direktørområdet med temaet Gazelle-virksomheder i Albertslund, hvor to gazellevirksomheder vil give et indblik i, hvordan de har opnået deres succes.

 

Direktørområdet har i øvrigt følgende forslag til emner for morgenbriefings.

 

Bruttoliste over emner til morgenbriefing:

 • Letbanen – investeringsmuligheder, trafikomlægninger og nye pendlermuligheder
 • Kommunens tilbud til virksomheder – f.eks. energirådgivning eller arbejdskraftpartnerskab
 • Åben vejledning af kommunen og Erhvervshuset – kom og få vejledning, stil spørgsmål til Teknik og miljøområdet, jobcenter og få sparring på udviklingen af din virksomhed
 • Samarbejde mellem børn/unge og virksomheder – hvilke muligheder er der for praktikordninger, mentor-menteeforløb, skoleklasser arbejder med virksomhedscases med flere.
 • Udvikling af din virksomhed gennem verdensmålene 
 • Arbejdskraft og Jobcenter – hvad er din virksomheds muligheder?
 • Introduktion til muligheder for ansættelse af medarbejder med nedsat arbejdsevne. Dette er et forslag fra Dansk Kloak Renoveringsteknik ApS, Albertslund efter seneste morgenbriefing i marts.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender temaet Gazellevirksomheder på morgenbriefing den 6. juni og
 2. at udvalget drøfter mulige emner til kommende morgenbriefinger.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der arbejdes videre med udvalgets input.

Brian Palmund (V) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Gazellevirksomheder i Albertslund, dec. 18 Gazellevirksomheder i Albertslund, dec. 18
2 Udtalelse fra Udsatterådet Udtalelse fra Udsatterådet
Tilbage til toppen

3. EBU/ØU/KB - Udbud af mentorordning i Jobcentret

Anledning

I budgetforliget for 2019 indgår, at der skal udarbejdes udbud af eksterne mentorer i beskæftigelsesindsatsen. Der forventes fremover at blive brugt ca. 5 mio. kr. om året på køb af eksterne mentorer. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetforliget for 2019, at Jobcentret skulle foretage en gennemarbejdet behovsbeskrivelse, som skulle danne udgangspunkt for udbuddet af eksterne mentorer på beskæftigelsesområdet. Jobcentret har nu færdiggjort arbejdet og har materiale klar til at kunne gennemføre et udbud. Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at i forbindelse med den endelige sag om mentorordningen skal parterne drøfte balancen mellem at løse mentoropgaven med yderligere egne medarbejdere og omfanget af et udbud. Samlet set skal udbuddet medføre en varig besparelse på minimum 500.000 kr., hvilket vurderes realistisk, da det er første gang, området er i udbud. Besparelsen er indarbejdet i budget 2019.

 

Det er Jobcentrets vurdering, at kombinationen af interne og eksterne mentorer giver det bedste tilbud til de borgere, som har brug for en mentor. Det vil ikke nødvendigvis være mere effektivt at benytte ansatte i stedet for firmaer specialiseret til mentorarbejdet. Jobcentret anbefaler derfor, at mentorindsatsen fortsat løses via en kombinationen af interne og eksterne mentorer.

 

Jobcentret vil derfor foreslå, at den eksterne mentorindsats sættes i udbud.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at udbuddet igangsættes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til behandlingen i Økonomiudvalget udarbejdes et notat, der beskriver budgetstyringen (budgettal for 2016-2018, hvordan styres budgettet samt den løbende styring).

Brian Palmund (V) deltog ikke i mødet.

 

Bilag

1 Bilag. Udbud af Ekstern Mentor Bilag. Udbud af Ekstern Mentor
Tilbage til toppen

4. EBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A) Borgerhenvendelse.

B) Der påregnes en time til fremadrettede virksomhedsbesøg for udvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Brian Palmund (V) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen

5. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Aktiviteter på erhvervsområdet, maj 2019.

B. Velkomstmøder for nye virksomheder i Albertslund.

C. Nøgletal.

D. Status på rettidighed.

E. Brev fra Beskæftigelsesministeriet om "Flere skal med".

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

B) Udvalget inviteres til fremtidige møder med virksomheder.

C) Der afholdes temadrøftelse efter sommerferien.

Brian Palmund (V) deltog ikke i mødet. 

Bilag

1 A. Aktiviteter på erhvervsområdet, maj 2019 A. Aktiviteter på erhvervsområdet, maj 2019
2 B. Velkomstmøder for nye virksomheder i Albertslund B. Velkomstmøder for nye virksomheder i Albertslund
3 C. Nøgletal april 2019 C. Nøgletal april 2019
4 D. Status på rettidighed maj 2019 D. Status på rettidighed maj 2019
5 Brev til borgmestre med mindre end 20 borgere i gruppe 2 Brev til borgmestre med mindre end 20 borgere i gruppe 2
6 Bilag 1 - Midtvejsevaluering FSM Marts 2019 Bilag 1 - Midtvejsevaluering FSM Marts 2019
7 Bilag 2 - Kvartalsanalyse af gruppe 2 i Flere skal med Bilag 2 - Kvartalsanalyse af gruppe 2 i Flere skal med
Tilbage til toppen

6. EBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A) Regler for samarbejde mellem kommunale og private virksomheder.

B) Muligheden for status/statistik på henvendelser fra virksomheder til kommunen - et fast punkt på dagsordenen fremadrettet.

Brian Palmund (V) deltog ikke i mødet.

 

Tilbage til toppen