Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dato: Mandag den 14. januar 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

  • Formand Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Dogan Polat (A)
  • Tina Christiansen (A)
  • Danni Olsen (O)
  • Brian Palmund (V)


Indholdsfortegnelse

1. EBU - Drøftelse af virksomhedspris 2019
2. EBU - Orientering fra formanden
3. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
4. EBU - Eventuelt

1. EBU - Drøftelse af virksomhedspris 2019

Anledning

Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget drøfter, om der skal uddeles en virksomhedspris i 2019, herunder efter hvilke kriterier og under hvilken form. 

Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har i flere år uddelt en pris til en virksomhed, som gør en social indsats i form af integration af personer på arbejdsmarkedet.

Priser blev oprindeligt uddelt af Det lokale Beskæftigelsesråd.

 

Prisen har bestået af et diplom samt litografier af lokal kunstner, samt kr. 10.000 til fælles aktiviteter for de ansatte i virksomheden.

 

Uddeling af prisen er foretaget af borgmesteren ved en reception med deltagelse af politik udvalg og jobcentrets virksomhedskonsulenter. Uddelingen er enten foregået i virksomheden eller i jobcentret.

 

I forbindelse med uddelingen af prisen i 2018 ønskede udvalget, at der i udvalget blev en drøftelse af kriterier og form inden næste uddeling. 

 

Det er direktørområdets vurdering, at uddeling af prisen giver positiv omtale om arbejdet med at få udsatte borgere i beskæftigelse og skaber stor glæde og engagement i den virksomhed, som får prisen.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget beslutter at uddele en pris i 2019 på baggrund af hidtidige kriterier og form.

Beslutning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte, at nuværende kriterier fastholdes til uddelingen af prisen for 2019.

Derefter nytænkes virksomhedsprisen med udgangspunkt i den kommende erhvervsstrategi. Udvalgsmedlemmerne udarbejder input til direktørområdet. 

 

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Kriterier for virksomhedsprisen 2018 Kriterier for virksomhedsprisen 2018
2 Virksomhedsprismodtagere 2012- Virksomhedsprismodtagere 2012-
Tilbage til toppen

2. EBU - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Evaluering af det første år i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke på mødet.

Tilbage til toppen

3. EBU - Orientering fra By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Lov om erhvervsfremme 2019.

B. Status på kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen december 2018.

C. Status på indsats RAR - Hovedstaden.

D. Nøgletal fra RAR-Hovedstaden.

E. Benchmark ministeren; rangliste for alle ydelser 2017.

F. KL brev om benchmark.

G. Nøgletal beskæftigelsesområdet.

H. Beskæftigelsespolitiske mål 2019.  

I. Stemmeafgivning i udvalgene.

J. Bevillinger fra STAR.

K. Status på rettidighed.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet

K) udvalget fremadrettet orienteres månedligt.

 

Danni Olsen (O) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 A. Lov om Erhvervsfremme 2019 A. Lov om Erhvervsfremme 2019
2 B. Status december 2018 B. Status december 2018
3 C. RAR Hovedstaden Benchmark C. RAR Hovedstaden Benchmark
4 D. Nøgletal arbejdsmarkedet D. Nøgletal arbejdsmarkedet
5 alle-ydelser-rangliste (1).pdf alle-ydelser-rangliste (1).pdf
6 F. Brev til FT om benchmarking af beskæftigelsesindsatsen F. Brev til FT om benchmarking af beskæftigelsesindsatsen
7 G. EBU statistik december 2018 G. EBU statistik december 2018
8 H. Brev til kommuner om beskæftigelsespolitiske mål for 2019 H. Brev til kommuner om beskæftigelsespolitiske mål for 2019
9 H. Beskæftigelsespolitiske mål for 2019, bilag H. Beskæftigelsespolitiske mål for 2019, bilag
10 A. Notat om forbehold og stemmeafgivning A. Notat om forbehold og stemmeafgivning
11 Bevillinger fra STAR Bevillinger fra STAR
12 Status på rettidighed januar 2019 Status på rettidighed januar 2019
Tilbage til toppen

4. EBU - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

A) Der arrangeres et besøg for udvalget i Jobcentret eller Jobhuset.

 

Tilbage til toppen