Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Byudvikling (§17, stk. 4)

Dato: Onsdag den 20. maj 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

  • Formand Dogan Polat (A)
  • Jørn Jensby (A)
  • Qasir Mirza (A)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Allan Høyer (O)
  • Sofie Amalie Blomsterberg (V)
  • Vivi Nør Jacobsen (F)


Indholdsfortegnelse

1. § 17,4 Byudvikling - Orientering fra formanden
2. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra direktøren - maj 2020
3. § 17, 4 Byudvikling - Eventuelt
4. § 17.4 Byudvikling - Underskriftsblad

1. § 17,4 Byudvikling - Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringer tages til efterretning

 

 

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O), Sofie Blomsterberg (V), Qasir Mirza (A) deltog ikke i mødet.

Tilbage til toppen

2. § 17.4 Byudvikling - Orientering fra direktøren - maj 2020

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning

 

Sagsfremstilling

A: Orientering om status for Porgram for Parallelopdrag for Virdsløselille Fængsel

B: Orientering om status for øvrige projekter

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Allan Høyer (O), Sofie Amalie Blomsterberg (V), Qasir Mirza (A) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 F. Program F. Program
2 Orientering om program for Parallelopdrag for Vridsløselille Fængsel Orientering om program for Parallelopdrag for Vridsløselille Fængsel
Tilbage til toppen

3. § 17, 4 Byudvikling - Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Tilbage til toppen

4. § 17.4 Byudvikling - Underskriftsblad

Anledning

Underskriftsblad til digtal godkendelse

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at underskriftsbladet godkendes
Tilbage til toppen