Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Temaudvalg (§17, stk. 4)

Dato: Torsdag den 06. februar 2020

Tid: Kl. 17:00

Sted: Mødelokale 1 forhallen

Indkaldelse :

 • Formand Kenni Flink Gosmann (Å)
 • Paw Østergaard Jensen (A)
 • Mehmet Kücükakin (F)
 • Tina Christiansen (A)
 • Jørn Jensby (A)
 • Joan Gantzel Marquardt (O)
 • Hediye Temiz (B)


Indholdsfortegnelse

1. §17,4 Temaudvalg - Valg af nyt tema
2. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

1. §17,4 Temaudvalg - Valg af nyt tema

Anledning

Temaudvalget udpeger nyt tema.

Sagsfremstilling

Temaudvalget afsluttede i 2019 deres seneste tema om Ungeliv i Albertslund. Temaudvalget skal derfor udpege et nyt tema for deres kommende arbejde. I kommissoriet for Temaudvalget fremgår det, at arbejdsformen i udvalget vil være fordelagtig for temaer, som bærer præg af at være ”uopdyrket jord”. Det kan være i form af nye politiske idéer, hvor der er behov for ny viden, eller hvor der er behov for en tværgående tilgang til temaet og en bredere politisk dialog i kommunen og med andre interessenter.

  

Ved det seneste temaudvalgsmøde den 18. november 2019 blev følgende temaer italesat i udvalget:

 • Sundhed, eksempelvis for familier og børn
 • Seniorer
 • FNs verdensmål, herunder bl.a. muligheden for at arbejde med:
  • Udfoldelsen af et verdensmålshus
  • Sundhed og trivsel
 • Styrkelse af civilsamfundet

 

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der uddyber muligheder for hvordan hver af disse temaer kan udfoldes. Det er særligt beskrevet i forhold til kommunens nuværende aktiviteter og forvaltningen har i notatet afgivet en vurdering af Temaudvalgets muligheder med temaet.

 

Generelt om temaer i udvalgets arbejde

 • Der arbejdes med ét tema ad gangen.
 • Perioden der afsættes til at arbejde med det pågældende tema afhænger af temaets omfang og indhold.
 • Temaet udpeges af Temaudvalget og skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
 • Temaudvalget giver forslag til eksterne medlemmer af udvalget.
 • Temaudvalget skal definere, hvordan det vil arbejde med temaet i form af et endeligt ”produkt” udvalget skal levere ved temaets afslutning.

 

Proces for valg af nyt tema:

Temaudvalget vælger på møde den 6. marts 2020 hvilket tema de ønsker at beskæftige sig med.

På baggrund af Temaudvalgets drøftelser den 6. marts udarbejdes der et forslag til beskrivelse af temaet som godkendes af Temaudvalget 23. marts 2020. Denne beskrivelse skal blandt andet indeholde forslag til eksterne medlemmer samt beskrivelse af produkt af arbejdet med temaet.

 

Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende denne beskrivelse.

 

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 1. at Temaudvalget udpeger nyt tema

Beslutning

Temaudvalget udpegede sundhed som nyt tema.

 

Til kommissoriet skal udarbejdes et tillæg til kommissoriet, der definerer hvordan udvalget vil arbejde med temaet sundhed. Dette tillæg skal indeholde forslag til sammensætning af udvalgets eksterne deltagere. Det gælder både faste og ad hoc-deltagere. I dette tillæg skal ligeledes beskrives forslag til hvilket "produkt" Temaudvalget skal aflevere ved afslutning af temaet om sundhed.

 

Temaudvalget peger på følgende mulige faste deltagere i udvalgets arbejde med temaet sundhed:

 • En repræsentant fra Headspace
 • En repræsentant fra facebook-gruppen "Forældre i Albertslund med børn i Daginstitution"
 • En repræsentant fra senioridræt
 • En repræsentant fra Næstehjælperne
 • En repræsentant for bydelsmødrene
 • En repræsentant fra aftenskolerne
 • En repræsentant for mænd i alderen 50-60 år.

 

Ovenstående ønskes præciseret ved navn.

 

Temaudvalget peger på følgende som kan inddrages ad hoc i udvalgets arbejde med temaet sundhed:

 • Fagprofessionelle med indsigt i sundhedsområdet. Både kommunens eget sundhedspersonale samt eksperter ude fra.
  • Det kan eksempelvis være sundhedsplejen, fysioterapeuter, jobcenterpersonale med viden inden for stresshåndtering, overvægt og psykiske lidelser.
  • Kommunens sundhedsfremmegruppe og misbrugscenter bør også inddrages
 • Lokale apoteker
 • Borgere som bruger kommunens sundhedstilbud
 • Handicaprådet
 • Repræsentanter fra det boligsociale arbejde (ABC)

 

Mehmet Kücükakin (F) deltog ikke i mødet.

Bilag

1 Notat - Forslag til nyt tema Notat - Forslag til nyt tema
2 Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4) Kommissorium for Temaudvalg (§ 17, stk. 4)
Tilbage til toppen

2. §17,4 Temaudvalg - Eventuelt

Beslutning

Intet at tilføje

Tilbage til toppen