Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

 

 

Printvenlig version

Forside:

 


Udvalg: Idrætsrådet

Dato: Torsdag den 03. september 2020

Tid: Kl. 18:00

Sted: Albertslund Stadion

Indkaldelse :

 • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
 • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
 • Anders Fabild (HIC)
 • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
 • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
 • Henrik Hertz (C)
 • Formand Jørn Jensby (A)
 • Hediye Temiz (B)
 • Sofie Amalie Blomsterberg (V)


Indholdsfortegnelse

1. IR - Godkendelse af folkeoplysende forening - Albertslund Badminton (ABC)
2. IR - Orientering fra formanden
3. IR - Orientering fra forvaltningen
4. IR - eventuelt

1. IR - Godkendelse af folkeoplysende forening - Albertslund Badminton (ABC)

Anledning

Godkendelse af folkeoplysende forening

Sagsfremstilling

Foreningen Albertslund Badminton (ABC) har søgt afdelingen for Kultur- & Fritid om godkendelse som folkeoplysende forening efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Foreningen er en Idrætsforening, der har til formål at tilbyde sin medlemmer undervisning i badminton.

 

Afdelingen for Kultur- & Fritid har modtaget foreningsoplysninger, referat fra stiftende generalforsamling samt vedtægter. Foreningens vedtægter er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

Foreningen er blevet oplyst om, at der kun kan findes faciliteter til badminton for voksne i ydretimerne.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at Albertslund Badminton (ABC) godkendes som folkeoplysende forening

Bilag

1 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
2 Vedtægtsudkast Albertslund ABC.pdf Vedtægtsudkast Albertslund ABC.pdf
3 ABC.jpg ABC.jpg
Tilbage til toppen

2. IR - Orientering fra formanden

Anledning

Orientering fra formanden

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

pga. ekstraordinært KB-møde blev punktet udsat til Idrætsrådets møde i november

Tilbage til toppen

3. IR - Orientering fra forvaltningen

Anledning

Orientering fra forvaltningen

Sagsfremstilling

 • Orientering om haludvidelse på Stadion.

Der orienteres om fremgangen i byggeprojektet. Tidsplanen overholdes forsat.

 • Der orienteres om arbejdet i arbejdsgruppen for ny idrætspolitik:

Der er inviteret til workshop for foreninger og interesserede borgere den 28/9. På mødet vil foreningerne kunne komme med input til, hvad de mener, at en ny Idrætspolitik for Albertslund Kommune skal indeholde.

 • Orientering om indstillinger til priser til året Albertslund Awards
 • Orientering om COVID-19 tiltag på Idrætsområdet

Der orienteres om aktuelle tiltag og evt. restriktioner.

 

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

pga. ekstraordinært KB-møde blev punktet udsat til Idrætsrådets møde i november

Tilbage til toppen

4. IR - eventuelt

Anledning

Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt

Beslutning

pga. ekstraordinært KB-møde blev punktet udsat til Idrætsrådets møde i november

 

Tilbage til toppen