Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Aktuelle dagsordener og referater

Udvalg Dato Type
Byudvikling (§17, stk. 4) 29.05.2018 Dagsorden
Plejeboliger (§17, stk. 4) 28.05.2018 Dagsorden
Økonomiudvalget 24.05.2018 Referat ekstraordinær
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 23.05.2018 Referat
Kultur- og Fritidsudvalget 22.05.2018 Referat
Børne- og Skoleudvalget 16.05.2018 Referat
Miljø- og Byudvalg 15.05.2018 Referat
Social- og Sundhedsudvalget 14.05.2018 Referat
Idrætsrådet 09.05.2018 Referat
Kommunalbestyrelsen 08.05.2018 Referat
Temaudvalg (§17, stk. 4) 24.04.2018 Referat
Folkeoplysningsudvalget 12.04.2018 Referat
Budget 31.12.2017 Dagsorden
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg 20.12.2017 Referat
Velfærdsudvalget 14.12.2017 Referat
Plejecenter og Sundhedshus (§17, stk. 4) 29.11.2017 Referat
Beskæftigelsesudvalget 28.11.2017 Referat
Udvikling af Albertslund Midtby (§17, stk.4) 23.11.2017 Referat
Innovation i byen (§17, stk.4) 23.10.2017 Dagsorden
Innovation og velfærd (§17, stk.4) 13.09.2017 Referat