Budget og regnskab 2016

Her kan du følge med i budgetprocessen for budget 2016.


Luk alle
Åben alle

Budgetaftale 2016

Bilag A - besparelser

Bilag B - udvidelser

Bilag C - anlægsplan

Bilag D - ældremilliard

 

Op til vedtagelsen af en budgetaftale for 2016, som Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre står bag, havde Kommunalbestyrelsens øvrige partier en række ændringsforslag. De ændringsforslag til en budgetaftale for 2016, finder du nedenfor.

Læs Enhedslistens (Ø) ændringsforslag

Bilag til Enhedslistens ændringsforslag

Læs Konservative (C), Dansk Folkeparti (O) og Venstres (V) ændringsforslag

Administrationens forslag til budgetkatalog for 2016 er nu færdigt og videregivet til Kommunalbestyrelsen som input til de kommende forhandlinger om budget 2016. Det er et led i den budgetproces, som et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog på mødet i februar. Budgetkataloget indeholder en række forslag til tiltag i kommunen, som kan være med til at sikre en robust økonomi, så Albertlund Kommune bliver mindre afhængige af udligning, særtilskud og andre tilskudsordninger, og samtidig skaber et økonomisk råderum til eventuelle nye politiske tiltag.

Læs budgetkataloget

Alle borgere og øvrige interessenter havde fra den 19. juni til den til den 19. august 2015 mulighed for at fremsende eventuelle bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. 

Se de høringssvar, der er kommet ind til administrationens forslag til budgetkatalog:

Læs høringssvarene til budgetkataloget

Læs et par ekstra høringssvar til budgetkataloget