Gå til hovedindhold

Budget 2024

Følg med i budgetprocessen mod Budget 2024

Indhold

  Budget 2024

  Tirsdag den 26. september 2023 underskrev de tre parter Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten en budgetaftale for 2024, som vedtages på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 10. oktober 2023.

  Læs budgetaftalen for 2024

  Bilag A - budgetreduktioner

  Bilag B - budgetudvidelser

  Bilag C - anlægsplan

  Bilag D - principaftale vedr. kommunal ejendomsportefølje 

  Ændringsforslag fra B, C, V og Ø
  I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2024 stillede Det Konservative Folkeparti, De Radikale, Danmarksdemokraterne og Venstre et alternativt forslag til budgetaftale, som du også har mulighed for at læse her på siden.

  Budgetforslag fra C, B, Æ og V

  Læs hele referatpunktet om Budget 2024

  Forsamlingshuset Albertslund er kommunens digitale samarbejdsplatform. Her kan du følge med i budgetprocessen mod Budget 2024.

  Følg med i budgetprocessen i Forsamlingshuset

  Albertslund Kommunes administration har udarbejdet et budgetkatalog, som var i offentlig høring fra den 21. august til den 7. september 2023. 

  Læs Budgetkatalog 2024

  Alle borgere, medarbejdere og øvrige interessenter havde perioden mulighed for at komme med bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. Forvaltningen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at de indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden, og at høringssvar derfor ikke måtte indeholde personfølsomme oplysninger om en selv, familie eller andre personer.

  Høringssvar kunne i perioden sendes til mailadressen budget@albertslund.dk senest den 7. september 2023

  Den 3. maj 2023 blev der afholdt borgermøde om Budget 2024 i, hvor tilmeldte borgere fik et indblik i kommunens aktuelle økonomiske situation samt muligheden for at byde ind med forslag til prioriteringer i budgettet.

  Administrationen har siden borgermødet arbejdet på at udarbejde budgetkataloget, med forslag til hvordan der vil kunne findes besparelser i de kommende års budgetter. Der er i alt udarbejdet 47 budgetforslag, som har et samlet provenu på 28 mio. kr. ved fuld indfasning. I budgetkataloget er der henvisninger til borgermødet, i de tilfælde hvor forslaget udspringer fra dialogen i de forskellige workshops på borgermødet.

  Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for alle høringssvar inkl. inputs fra borgermødet på et temamøde den 12. september 2023, så de kan indgå i forhandlingerne om Budget 2024.

  Budgettet for 2024 skal være forhandlet på plads og vedtaget senest den 15. oktober 2023.

  Følg med i budgetprocessen på kommunens samarbejdsplatform Forsamlingshuset Albertslund 

  I høringsperioden til budgetkataloget fra den 21. august til den 7. september 2023 kom en række høringssvar, som du kan læse ved at følge nedenstående link.

  Læs høringssvarene til budgetkataloget

  Her kan du se de spørgsmål, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne har stillet til administrationen i forbindelse med budget 2024 og de tilhørende svar.

  Se budgetspørgsmål og -svar

  Alle Kommunalbestyrelsens partier er med i en bred aftale med principper for udviklingen af Albertslund Kommunes anlægsportefølje. Aftalen er indgået juni 2023.

  Læs aftalen

  Onsdag den 3. maj kl. 18.30-20.30 var der borgermøde på Albertslund Rådhus, så borgere kunne give deres indspark til hvordan kommunens budgetter skal prioriteres i 2024.

  Kommunalbestyrelsen havde nemlig besluttet at holde borgermøde tidligere i årets budgetproces, end det har været tilfældet de senere år. Formålet er at få input ift. de politiske prioriteringer, inden der laves forslag til budgetkatalog hen over sommeren. På mødet fik borgerne viden om kommunens aktuelle økonomiske rammer og udfordringer, og der var efterfølgende mulighed for at deltage i forskellige sessioner, hvor borgerne havde mulighed for at høre forvaltningens aktuelle overvejelser og komme med input ift. prioritering, inden forvaltningen efterfølgende skal udarbejde budgetkatalog for Budget 2024.

  Forvaltningen præsenterede de aktuelle overvejelser om prioritering og modtag input inden for følgende temaer:

  • Rehabilitering og fysisk/mental sundhed
  • Effektiv administration og digitalisering
  • Trivsel, læring & fællesskaber
  • Bæredygtig og grøn kommune

  På kommunens digitale samarbejdsplatform "Forsamlingshuset" kan du finde slides fra mødet m.m.