Gå til hovedindhold

Fremskudt beskæftigelsesindsats i Hedemarken blev indviet

Mandag den 13. marts åbnede Jobcenter Albertslund Gavlen i boligområdet Hedemarken. Gavlen er en fremskudt beskæftigelsesindsats, der er bemandet mandag og torsdag

Indhold

  Mandag den 13. marts blev Gavlen i Hedemarken indviet med maner. I Gavlen rykker Jobcentret sit arbejde ind midt i Hedemarken. Beboere vil således blive inviteret til samtaler, som før foregik på jobcentret, men nu vil blive taget i Gavlen Hedemarken. I Gavlen er det idéen at samarbejde med boligsociale medarbejdere fra ABC og HINT og aktive lokale beboere. De nye rammer og de nye samarbejdsflader vil give helt nye muligheder. Tilsammen skal det gerne bidrage med nyt til de konkrete beskæftigelsesindsatser i Hedemarken – og til Albertslund Kommunes samlede indsats.

  Gavlen er indrettet anderledes end jobcenterets kontorlokaler, lokalerne er nærmest som en stue

  Til indvielsen holdt bl.a. borgmester Steen Christiansen tale, hvor han takkede ABC, AKBs ejendomskontor og Hedemarkens boligsociale arbejde HINT og jobcenterets medarbejdere, som alle har fået kunne ske. Han sagde i sin tale bl.a.:

  "1000 Tak for det gode samarbejde. Jeg håber det vil fortsætte, og at vi i fællesskab lykkes med, at den fremskudte beskæftigelsesindsats bliver en succes for alle."

  Lidt fakta om Gavlen
  Gavlen er en fremskudt beskæftigelsesindsats.

  Der er tre små arbejdsstationer.

  Gavlen er bemandet mandag og torsdag med to medarbejdere fra Jobcenter Albertslund og en medarbejder fra ABC. Torsdag eftermiddag er der åben rådgivning. 

  Hvad er en fremskudt beskæftigelsesindsats?
  En fremskudt beskæftigelsesindsats er kendetegnet ved, at jobcenteret forankrer en gruppe medarbejdere og deres arbejdsopgaver fysisk i et eller flere boligområder. Den fremskudte organisering tager afsæt i de ledige borgeres bopæl. Hermed afviger den fremskudte indsats fra jobcentrenes typiske organisering, hvor afdelinger, sagsstammer og indsatser er opdelt efter f.eks. ledighedsgrupper og lovgivning, alder eller medarbejderfunktioner. Ser vi på tværs af kommunernes fremskudte indsatser, er de typisk kendetegnet ved en eller flere af følgende faktorer:

  • Fysiske kontorfaciliteter i boligområdet
  • Mindre formelle fysiske rammer end på jobcenteret
  • Et tværfagligt team af minimum jobkonsulent og mentor
  • Udvidet metodisk frihed og tilpasning til borgernes situation og behov
  • Samarbejde med lokale aktører i boligområdet

  (Kilde CFBU: Vidensblad fremskudt beskæftigelsesindsats)