Gå til hovedindhold

Nummer fem på højdespringerlisten - rykker 30 pladser frem på liste over beskæftigelsesindsats

Albertslund Kommune rykker meget frem på Beskæftigelsesministeriets liste, hvor kommuners beskæftigelsesindsatser sammenlignes. Kommunen er således rykket 30 pladser frem på listen, og det er bl.a. et udtryk for ”at vi lykkes med at få langt flere i jobs” siger borgmester Steen Christiansen, som samtidig roser medarbejderne

Indhold

  Beskæftigelsesministeriet har de senere år benchmarket kommunernes beskæftigelsesindsatser ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet. Opgørelserne opdateres hvert halve år. En ny opdatering er netop blevet offentliggjort, og på den liste er Albertslund Kommune rykket hele 30 pladser frem. 

  Listen over beskæftigelsesindsats, hvor Albertslund Kommune er rykket 30 pladser op

  ”Jeg er rigtig stolt over den meget store fremgang. Vi har arbejdet målrettet med at øge effekten af vores beskæftigelsesindsats her i Albertslund, og når vi rykker os så markant opad på listen, så er det et udtryk for, at vi lykkes med at få langt flere i job eller tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom. Det er positivt for den enkelte men også for kommunens økonomi. Det viser, at vores jobcenters indsats i høj grad lykkes. Tak til alle de medarbejdere, som leverer og bidrager til at vi rykker så positivt ift. vores beskæftigelsesindsats i Albertslund,” siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (A).

  På baggrund af et analysedesign, der er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), beregner Beskæftigelsesministeriet det forventede antal personer på offentlig forsørgelse. Datagrundlaget til beregningerne opdateres i forbindelse med de halvårlige opdateringer.

  Nummer 5 på højdespringerlisten
  Antallet af offentligt forsørgede er en retvisende indikator for den samlede effekt af kommunernes beskæftigelsesrettede indsats, når der korrigeres for rammevilkår.

  Albertslund Kommune er rykket 30 pladser opad – fra at være nummer 72 til a tvære nummer 42. Det gør Albertslund Kommune til nummer fem på højdespringerlisten. Højdespringere er ifølge ministeriet de kommuner, der har forbedret sig mest det seneste år. Altså de kommuner med den største forbedring i 2022 sammenlignet med 2021/2022. Det vil altså sige, at Albertslund Kommune har haft den 5. største forbedring det seneste år.

  Det kræver måske lidt forklaring. Albertslund er med placeringen dermed den kommune, der har haft den femtestørste forbedring. Albertslund Kommune havde i 2021/2022 0,2 pct. point flere på offentlig forsørgelse end forventet. I 2022 havde Albertslund 0,1 pct. point færre på offentlig forsørgelse end forventet, altså en forbedring på 0,3 pct. point.

  Ved sidste opdatering for et halvt år siden rykkede Albertslund Kommune til sammenligning 8 pladser frem på listen, som betød at Albertslund var den kommune med den 11. største forbedring.

  Se benchmarklisten inkl. listen over højdespringere