Autoværksteder

Autoværksteder skal sende en anmeldelse om etablering af værksted inden opstart af virksomheden


Autoværksteder dækker over serviceværksteder for biler, lastbiler og busser, autolakererer, undervognsbehandling og tankstationer med vaskehaller.

For autoværksteder gælder en særlig bekendtgørelse om miljø. Hvis du vil etablere et autoværksted i Albertslund, skal du anmelde det til kommunen senest 4 uger før du starter.

Anmeldelse af autoværksted

Anmeldelsesskemaet sender du til miljo@albertslund.dk, så får du svar tilbage om tingene er i orden, og så kan du starte dit autoværksted.

Opbevaring af farligt affald og kemikaler

Du skal især være opmærksom på opbevaring af dit flydende farlige affald og dine kemikalier. Ved spild kan det løbe i kloakken eller det kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Du kan få gode råd til opbevaring i vores folder om tips og tricks til opbevaring.

Tips og Tricks til opbevaring

Støj fra værkstedet skal minimeres. Dette sker bedst ved at sørge for, at alle porte og vinduer er lukkede, hvilket der også er krav om.

Du kan læse mere om kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.