Gå til hovedindhold

Spildevandstilladelse

Afleder din virksomhed processpildevand, skal du søge om tilladelse til tilslutning af spildevand til kloaksystemet.

Indhold

  Hvis din virksomhed har spildevand fra produktion eller fra vask af biler og materiel, skal den have en tilladelse til tilslutning til det offentlige kloaksystem, i daglig tale kaldet en spildevandstilladelse. Hvis din virksomheden kun afleder sanitært spildevand, som er vand fra toilet, køkken og badefaciliteter, kræver det ikke en spildevandstilladelse.

  Søg tilladelse på:

  https://www.bygogmiljoe.dk/

  Der må ikke afledes spildevand før der er givet en spildevandstilladelse. Ansøgningen skal sendes til kommunen inden opstart. Søg tilladelse på: https://www.bygogmiljoe.dk/

  En forudsætning for at få spildevandstilladelse, er at virksomheden redegør for de vandforbrugende aktiviteter, hvilke stoffer der anvendes og hvor meget der ledes med spildevandet. Det er virksomhedens ansvar at fremsende en ansøgning med de informationer, der skal ligge til grund for tilladelsen.

  Bruger du kemikalier, der ender i spildevandet og dermed kloaksystemet, skal du være særlig opmærksom på, om kemikalierne indeholder problematiske stoffer. Disse stoffer kan f.eks. forekomme i vaske– og rengøringsmidler eller i visse affedtningsmidler. Nogle stoffer kræver, at afledningen kontrolleres regelmæssigt med laboratorieanalyser, og andre stoffer udelukker, at spildevandet må ledes til kloak.

  Det er vigtigt at spildevand kun hældes i afløb, som er tilsluttet spildevands-systemet og ikke i de udendørs regnvandsriste, som er tilsluttet regnvands-systemet.

  Ved tilsyn oplever vi nogle gange, at vaskevand fra rengøring hældes i udendørs regnvandsriste, og at der vaskes biler eller materiel på virksomhedens parkeringsplads. Det er forbudt at hælde nogle som helst former for kemikalier i regnvands-systemet.

  Vand fra rengøring skal hældes i et indendørs afløb, som er tilsluttet spildevandssystemet. Der må heller ikke vaskes biler eller materiel på virksomhedens udearealer, medmindre der er indrettet en vaskeplads med sandfang og olieudskiller, som er tilsluttet spildevands-systemet.   Husk, at du skal søge om byggetilladelse og spildevandstilladelse før du etablerer en vaskeplads.

  Afhængig af spildets omfang, skal du kontakte enten HOFOR eller Beredskabet. Det er vigtigt fremadrettet at forbygge spild til kloak, jord og grundvand. 

  Hvis uheldet er ude og der sker spild på arealer med afløb til kloak, skal du straks forsøge at sikre, at der ikke løber kemikalier i kloakken.  Derefter skal du, afhængig af spildets omfang, kontakte enten HOFOR eller Beredskabet. Du skal altid kontakte Miljø & Virksomheder i Albertslund Kommune 

  Beredskabet skal kontaktes i tilfælde af uheld: 112

  HOFORs vagtstation: 38 88 24 24

  Albertslund Kommune, Miljø & Virksomheder: 43 68 68 68

  Albertslund Vagt telefon (udenfor rådhusets åbningstid): 43 68 67 67

  Du kan forebygge spild ved at være særlig opmærksom på alle udendørs arealer med følgende aktiviteter:

  • Omhældning af olier og kemikalier
  • Opbevaring af kemikalier og farligt affald
  • Opbevaring af flydende farlige råvarer (f.eks. sprinklervæske, bremsevæske, og olier)

  Ved disse steder skal du sikre dig, at de foregår på spildbakke eller tæt belægning uden afløb til kloak. Oplag skal være overdækket, og der må ikke være mulighed for at kemikalier kan løbe til regnvands- eller spildevands-systemet, hvis der sker spild.