Gå til hovedindhold

Faktaark - affaldstyper og behandlingsform

Virksomheder har selv ansvaret for at sortere jeres affald. Se hvilke fraktioner affaldet skal sorteres i.

Indhold

    Alle virksomheder skal kildesortere deres affald så den del der kan genanvendes, specialbehandles eller nyttiggøres, bliver sorteret fra og bortskaffet til korrekt behandling.