Gå til hovedindhold

Parker og naturområder

I Albertslund er du altid tæt på grønne områder, uanset om du mest er til en kort tur i byparken eller du hellere vil ud i naturen i kommunens naturparker.

Indhold

  Naturparkerne

  Driften af naturparkerne sker på baggrund af et ønske om et alsidigt og bæredygtigt naturområde der skal være levested for vilde dyr og planter. Derfor er plejen af naturparkerne begrænset. Der anvendes ikke gødning og pesticider i naturparkerne og der fjernes ikke ukrudt, kun Kæmpe-Bjørneklo fjernes. Også fritidsfaciliteterne skal  underordne sig parkens naturlige udseende.

  Til Albertslunds naturparker regnes: Kongsholmparken, Hyldagerparken, Egelundsparken og støjvoldene ved golfbanen og motorringvejen.

  Byparkerne

  Byparkerne ligger tæt på byen og er tilknyttet boligområder. 
  Byparkerne består af græsplæner, blomsterbede, buske og træer der kan være både danske eller eksotiske. Skulpturer og lejepladser hører også under byparker.

  Til Albertslunds byparker regnes: Birkelundparken, Roholmsparken, Damparken med Brillesøen, Fabriksgrønningen med boldbaner ved Fabriksparken, Herstedøstergrønning, Grønningen i Albertslund Vest, Rådhusdammen, Byhaven ved stationen, Gadekæret i Risby, Skallerne, mindre parkarealer i Herstedvester og Herstedøster samt mindre grønne områder ved regnvandssøer flere steder.

  Betingelser for brug af by- og naturparkerne:

  • Færdsel skal ske under hensyntagen til andre besøgende.
  • Parkens dyr må ikke generes
  • Der må ikke tændes bål
  • Det er kun tilladt at grille i de dertil indrettede stativer
  • Det er ikke tilladt at beskadige eller plukke planter
  • Det er ikke tilladt at  brække grene af træerne
  • Hunde skal føres i snor af hensyn til naboer, andre hunde og de vilde dyr
  • Hundelort skal fjernes
  • Opstilling af telte, boder eller lignende er ikke tilladt uden speciel tilladelse
  • Ridning er kun tilladt på særlige ridestier

   

  Arrangementer i parkerne

  Hvis du ønsker at afholde et arrangement i en af byens parker, skal du søge om midlertidig brugstilladelse

  Læs om lån af kommunale arealer

  Kontakt

  Vej & Park

  Telefon: 4368 3200

  Email: vejogpark@albertslund.dk