Gå til hovedindhold

Planer i høring

Før en lokalplan kan vedtages, skal der offentliggøres et forslag. Vi hører gerne din mening om vores planforslag.

Indhold

    De grundejere, lejere og organisationer, som berøres af planen, bliver underrettet om forslaget og får mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag. Offentlighedsfasen varer normalt i 8 uger.

    Kommunalbestyrelsen tager stilling til tilkendegivelserne, hvorefter lokalplanen kan vedtages endeligt. Dette enten i uændret eller i rettet form ud fra de indsigelser og ændringsforslag, som kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme.

    Yderligere information om lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg kan fås ved henvendelse til Sekretariat for Byudvikling & Erhverv på byudvikling.erhverv@albertslund.dk

    Eventuelle bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag kan sendes til Sekretariat for Byudvikling & Erhverv eller på mail byudvikling.erhverv@albertslund.dk

    Se lokalplaner i høring