Gå til hovedindhold

Vridsløse

Det 160 år gamle Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund bliver i de kommende år centrum for udviklingen af en helt ny, mangfoldig og samlende bydel med en gennemgribende grøn profil. Den nye bydel har fået navnet Vridsløse. Følg med i arbejdet her

Luftfoto af Vridsløselille fængsel og det omkringliggende område med boliger og grønne områder

Indhold

  I 2020 udskrev grundejer af Vridsløselille Statsfængsel en arkitektkonkurrence, hvor fem tegnestuer skulle give deres bud på udviklingen af Vridsløse – fra lukket fængsel til åbent byområde. Planen skulle tage afsæt i Albertslund Kommunes vision om en byudvikling med børnene, det grønne og fællesskaber i centrum. Visionen skulle være med til at sætte rammerne for en ambitiøs byudvikling, hvor byen skulle udvikles med plads til 10.000 nye borgere på 10 år.

  Arkitekterne fik mulighed for at definere, hvordan områdets nye boliger, grønne områder, veje og stier skulle placere sig omkring det tidligere statsfængsel, der har ligget på grunden de sidste 165 år. Ud af konkurrencen blev masterplanen for området til - en masterplan, der nu sætter rammerne for den kommende udvikling.

  Masterplanen for Vridsløse definerer de seks fysiske hovedgreb, der er udviklet på baggrund af:

  Kulturhistorie
  Det tidligere statsfængsel er en vigtig brik i både Albertslunds historie, hvor placeringen af fængslet blev udgangspunktet for det Albertslund, vi kender i dag.

  Bygningerne definerer områdets historie og er med til at slå en tone an for det nye byggeri. Historien skal kunne aflæses fremadrettet gennem bevaring af bygninger, placering af muren og landskabelige stræk som f.eks. Egon Olsens Allé.

  Det grønne
  Grønne områder, der adskiller kvartererne fra hinanden og giver plads til fællesskab, aktiviteter og byens natur. Der værnes om de gamle træer. De grønne områder indrettes forskelligt, så der er grønne områder der henvender sig til forskellige aldersgrupper, men også til forskellige aktivitetsniveauer; sport, leg, gåture, plante fællesskaber, fiskeri, ophold og pauser. Der skal indrettes, så der både er plads til blomster, træer, dyr og mennesker.

  Bykvarterer
  Hvert kvarter udgøres af en række nye bebyggelser. Kvarterne skal differentiere sig fra hinanden. Dette gør de både igennem deres arkitektur, men også gennem de boliger, der tilbydes – etage/rækkehuse. Der skal være plads til alle - dvs. at der skal være mulighed for at få en bolig, der passer til ens livssituation.

  Plads til fællesskaber
  I hvert kvarter er der gjort plads til, at områdets beboere kan mødes i fælleshuse eller på en plads i kvarteret. Der gøres plads til forskellige artet fællesskaber i området, så der gøres plads til alle. Derudover er der gjort plads til fællesskaber i Porten, der rækker ud over bydelen og inviterer den øvrige del af Albertslund ind.

  Forbindelser til den eksisterende by
  Området forbindes til byens eksisterende stier, og den ligger stationsnært med nem adgang til København og kollektiv trafik til øvrige steder i området.

  Parkering
  Parkeringsmuligheder kommer til at ligge i randen af kvarterne. Biler kan cirkle ind gennem området, men skal holde i randen, og optager dermed ikke plads, så arealerne i stedet kan bruges til leg og ophold.

  Læs Masterplanen for Vridsløse

  Rammelokalplan 13.9
  Da udviklingen af de enkelte bykvarterer i Vridsløse vil ske over tid, er der udarbejdet en rammelokalplan. Rammelokalplanen giver ikke byggeret til at opføre ny bebyggelse, men skal følges op af supplerende og byggeretsgivende lokalplaner for de enkelte kvarterer, som er udlagt i masterplanen, jf. ovenfor. 

  Læs rammelokalplan 13.9

  Byggeretsgivende lokalplan 13.10
  Med denne lokalplan ønsker Kommunalbestyrelsen at fastholde visionerne for både masterplanen og rammelokalplan 13.9 og samtidig give mulighed for, at udbygningen af det første af områdets bykvarterer ’Skydebanen’ kan realiseres. I modsætning til rammelokalplanen er denne lokalplan byggeretsgivende, og dermed også mere detaljeret i forhold til områdets bebyggelse og indretning.

  Læs lokalplan 13.10

  Kommende lokalplaner 
  Her er det planen, at det bliver muligt at læse om kommende lokalplaner.

  Vridsløse udvikles og udføres gennem det næste årti. Følg med på www.Vridsloese.dk

  Som et led i udviklingen af Vridsløse fra lukket fængsel til en åben ny bydel, besluttede kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023 at lukke en del af Hedemarksvej og sælge strækningen, således at den kan indgå som en del af områdets udvikling.

  Læs kommunalbestyrelsens beslutning fra den 22. juni 2023

  Projektet er nu så langt, at anlægsarbejdet skal opstartes. Det betyder, at beslutningen om lukning af Hedemarksvej effektueres. Det medfører, at vejen lukkes permanent for biler og andre motoriserede køretøjer fra den 5. februar kl. 10.00 2024. For gående og cyklister omlægges den nuværende stiforbindelse til en midlertidig stiforbindelse i anlægsperioden. Det er også muligt at benytte Taastrupstien, der løber syd for banen. 

  Anlægsarbejdet, der er nødvendigt for at realisere den nye bebyggelse, forventes at strække sig over en periode på 6-7 år. Som en del af den nye bydel er det planen at genetablere en stiforbindelse mellem Hedemarksvej og stationen - gennem de nye boligområder.

  Områdets udvikling følger masterplanen, som blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 13. september 2022. En plan udviklet i samarbejde mellem bygherre A. Enggaard, grundejer Freja Ejendomme og Albertslund Kommune.

  Udover på siden her kan du følge projektets udvikling og finde relevant information på projektets hjemmeside: www.vridsloese.dk

  Kort over lukningen af Hedemarksvej og med de midlertidige cykelstier

  At svinget på Hedemarksvej ved Albertslund St. nu omdøbes til Nøglesvinget er ikke uden historisk refleksion. I forbindelse med navngivningen af vej-, gade- og områdenavne i den kommende bydel Vridsløse, kunne borgere i Albertslund og omegn via hjemmesiden vridsløse.dk komme med deres idéer og forslag til navne i den kommende bydel. En nedsat navngivningsgruppe med lokale interessenter gennemgik de i alt 400 indkomne forslag på kreative, kulturelle, grønne og historiske navnebud og heriblandt lå buddet på navnet ”Nøglesvingervej”. I idéforslaget gemmer sig historien om vedkommendes far, der var tidligere ansat fængselsbetjent i Vridsløse, og havde fået øgenavnet ”Nøglesvinger” af de indsatte.

   

  At en betjent kaldes ”nøglesvinger” er ikke uvant blandt indsatte, beretter tidl. fængselsbetjent Flemming Mortensen, der i dag er rundviser i Porten samt kustode på Museet om Statsfængslet i Vridsløselille: ”Vi blev i alm. fangesprog kaldt nøglesvingere! Nogle fanger fik traumer af at høre nøgleraslen, de så gerne at vi havde nøglebundtet i lommen i stedet for frithængende. Mens andre fanger så det som en fordel at høre os, før vi var indenfor synsvidde af dem. Det korte af det lange, et nøglebundt sled hårdt på lommerne og var ubehageligt at rende rundt med så tæt på kroppen”, erindrer Flemming Mortensen.

   

  ”De mange indkomne bud har gjort det muligt at videreføre Albertslunds rige tradition med historiske og sjove navne i kommunen. At vejen tager sit sving nede fra stationen og op mod fængslet er et oplagt sted til sådan en navngivning, der er med til at minde os om lokalhistorien. Men frem for alt håber vi, at navnet kan tvinge et smil frem på læberne hos de mange borgere, som har deres daglige færden til og fra stationen,” siger Marianne Burchall, der er formand for By- og Miljøudvalget og som var med i navngivningsgruppen, der har forholdt sig til alle de indkomne forslag.

   

  Læs mere om navngivningen på vridsløse.dk

  Porten er et centralt element i transformationen af den gamle fængselsgrund. Den 160.000 kvadratmeter store grund udvikles over de kommende år til en bydel med navnet Vridsløse.

  Allerede inden første spadestik til de nye kvarterer og boliger, bliver Porten stedet, hvor Vridsløse møder omverdenen og omvendt: Albertslunderne, interessenter, gæster, samarbejdspartnere, publikum og turister, hvad enten de er Olsen Banden-fans eller bare nysgerrige.

  Porten vil byde på fællesskab, sociale og kulturelle aktiviteter og oplevelser, leg og bevægelse. Der vil  være plads til foreningsliv, iværksætteri og kreativitet. Her kan eksempelvis komme café, galleri, værksted, museum, lokal mikroproduktion, markedsdage, koncerter, fællesspisninger og meget mere.

  I Porten vil man fornemme den fysiske åbenhed, som fængselsmurene har stået i vejen for siden 1859, og det er her bydelens hjerte og kulturelle centrum skal finde sin plads henad vejen og blive trækplaster og samlingspunkt for hele Albertslund.

  Porten er de kommende år under udvikling - dynamisk og foranderlig. Stedet bliver løbende udviklet i tæt samarbejde med eksisterende og nye aktører.

  Se hvad der sker i Porten den kommende tid