Gå til hovedindhold

Skimmelsvamp

Fugtskader og skimmelsvamp bør hurtigst muligt afhjælpes da de kan give anledning til et sundhedsskadeligt indeklima.

Indhold

  Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder der ofte har en lodden overflade.

  Nogle gange kan de have samme farve som det sted de vokser, eller dække i så tyndt et lag, at de er svære at få øje på.

  Selv om skimmelsvampe tit sidder synligt på vægge, gulve eller lofter, kan de også i visse boliger gemme sig på steder hvor de er svære at opdage – typisk i hulrum som for eksempel krybekældre og skunke eller bag tapetet. En indikator på skimmelsvamp under tapetet er at det løsner sig fra væggen eller at der opstår en muggen lugt i rummet eller ved fodpanelerne.

  Årsager til skimmelsvamp

  Skimmelsvamp kan skyldes skader eller mangler ved bygningen eller være et resultat af dårlig udluftning, udsugning fra køkken og bad, brug af udeluftventiler og opvarmning.

  Har du som boligejer problemer med skimmelsvamp anbefales det at du kontakter en privat rådgiver med henblik på at få problemet analyseret.

  Bliver kommunen opmærksom på skimmelsvampeangreb som skyldes manglende iagttagelse af byggeloven eller manglende vedligeholdelse, påbydes ejeren om at udbedre eventuelle skader for egen regning.

  Bliver kommunen opmærksom på at en bygnings benyttelse er forbundet med sundhedsfare, nedlægges der forbud mod beboelse eller ophold i bygningen. Har du som boligejer yderligere spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte Økonomi & Stab på jura@albertslund.dk.

  Har du som lejer problemer med skimmelsvamp skal du henvende dig til ejendomsadministrationen eller ejendomskontoret for at få undersøgt problemet nærmere.

  Du kan også kontakte kommunen der så vil skaffe oplysninger fra boligselskabet om hvilken karakter og hvilket omfang problemet har, og om der umiddelbart kan foretages relevante foranstaltninger til afhjælpning af problemet.

   Klik her for Skema om indeklima

  Send skemaet til jura@albertslund.dk

  eller 

  Albertslund Kommune
  Rådhuset
  Økonomi og Jura
  2620 Albertslund