Gå til hovedindhold

Husleje- og beboerklagenævn

Som lejer eller udlejer kan du klage til husleje- eller beboerklagenævnet. Klager skal indsendes digitalt.

Indhold

  Du har som lejer eller udlejer mulighed for at klage til husleje- og beboerklagenævnet i Albertslund Kommune.

  Lejere/udlejere i private udlejningsejendomme kan henvende sig til Huslejenævnet, hvis der opstår tvister ved for eksempel lejeforhøjelser, ejendommens/lejlighedens vedligeholdelse, varmeregnskab, istandsættelse ved fraflytning, afregning af depositum, lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen. Lejere/udlejere i almene boliger kan for eksempel klage over lejeforhøjelser, skimmelsvamp, vedligholdelse og tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen med videre, jævnfør Almenlejeloven.

  Klagen skal afgives digitalt gennem vores online system.

  Du kan både som lejer og udlejer indgive din klage over modparten i systemet, hvorfra en sagsbehandler elektronisk vil behandle sagen. Hele forløbet med høring foregår digitalt, så der er en nem overlevering til nævnet som vil komme med en afgørelse i sagen.

  Sådan forløber sagsbehandlingen

  Du kan undervejs i forløbet vedhæfte alt den nødvendige dokumentation og komme med forklarende tekster så sagsbehandleren får det fulde overblik. Da sagsbehandlingen af klager i husleje- eller beboerklagenævnet har et gebyr, vil der undervejs være et betalingsmodul hvor du skal betale med betalingskort.

  Du indsender din klage via et selvbetjeningssystem hvorfra en sagsbehandler vil modtage og læse den indsendte klage igennem. Når klagen er gennemgået af en sagsbehandler, vil den blive sendt i høring hos modparten. Når begge parter har fået beskrevet og dokumenteret alt der er behov for i sagen, vil sagsbehandleren sende hele journalen med tilhørende dokumentation til nævnet som enten vil gøre en besigtigelse af lejemålet eller blot træffe en afgørelse i sagen.

  Vedhæft al nødvendig information digitalt

  For at kommunen kan udføre den korrekte sagsbehandling, er der behov for så meget dokumentation som muligt, såsom lejekontrakt, betalingsoversigt og skrivelser mellem lejer og udlejer. Dokumenterne skal uploades undervejs i forløbet, så sørg for at have dem liggende som digitale filer.

  Du skal bruge dit NemID

  Du skal bruge dit NemID når du afgiver klagen digitalt.

  Indsend klage til huslejenævn eller beboerklagenævn (for lejere) med betaling 

  Indsend klage til huslejenævn eller beboerklagenævn (for udlejere)