Gå til hovedindhold

Opsamling og fordampning af regnvand

Er din grund ikke egnet til nedsivning, kan du opsamle eller fordampe regnvandet

Indhold

  Opsamling i tønder og tanke

  En regnvandstønde eller -tank skal lukkes med låg, så der ikke kommer smådyr eller blade i vandet, der forringer vandkvaliteten.

  Tønder og tanke kobles som regel direkte til tagets nedløbsrør. En anden mulighed er at lede vandet fra nedløbsrøret hen til tønden via en vandslange, der er gravet ned i jorden.  

  Derudover skal man sikre sig, at tønden eller tanken ikke løber over, men at overskydende vand kan løbe i  kloakken, i en faskine eller i et regnbed.

  Grønne tage

  Grønne tage opsuger og fordamper cirka halvdelen af den regn, der falder på taget.

  Derudover isolerer det huset og beskytter tagbelægningen i op mod 50 år.

  For at kunne anlægge et grønt tag, kræver det at taget er fladt eller har en  hældning på max 30 grader. Desuden skal tagkonstruktionen kunne bære vægten af det grønne tag.

  Man kan købe færdiglavede måtter med tørketålende planter til at lægge oven på det eksisterende tag. Det er en god idé at søge professionel rådgivning i forbindelse med anlæggelsen af et grønt tag.