Gå til hovedindhold

Hvor ligger lejeboligerne?

En meget stor del af boligerne i Albertslund Kommune er almene boliger. Kommunen har aftaler med alle boligselskaber om hel eller delvis boliganvisning.

Indhold

  De boliger, som Albertslund Kommune kan anvise borgerne til varierer i størrelse, typer, priser, beliggenhed og tilgængelighed. Der er langt flere ansøgere, der bliver godkendt til en bolig end der er boliger til rådighed. Ventetiden på en bolig er meget lang. Herunder kan du se, hvor kommunen anviser boliger til borgere i fast fuldtidsarbejde.

  Område Målgruppe Boligselskab
  Bækgården Fast fuldtidsarbejde Bo-Vest
  Kildegården Fast fuldtidsarbejde Bo-Vest
  Kærgården Fast fuldtidsarbejde Bo-Vest
  Damgården Fast fuldtidsarbejde Bo-Vest
  Fosgården Fast fuldtidsarbejde Bo-Vest
  Kanalens Kvarter Fast fuldtidsarbejde Bo-Vest
  Blokland Fast fuldtidsarbejde Bo-Vest
  Hedemarken Fast fuldtidsarbejde og Social boliganvisning KAB-bolig

   

  (For at blive anvist en bolig i Hedemarken eller Albertslund Nord skal alle i husstanden have en ren straffeattest og må ikke inden for de sidste 6 måneder være opsagt af sit lejemål som følge af grove overtrædelser af god skik og orden. Hvis ikke du er statsborger i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein, Schweiz eller er udvekslingsstuderende skal du have dansk statsborgerskab.)