Gå til hovedindhold

Bolig til unge

Alle har selv ansvar for at finde en bolig. Men i visse tilfælde kan Albertslund Kommune anvise en bolig til unge i bolignød. Læs om betingelserne herunder.

Indhold

  Alle har selv ansvar for at finde en bolig. Men i visse tilfælde kan Albertslund Kommune anvise unge i bolignød til en almen lejebolig. Hvis du bor i Albertslund og opfylder en af disse betingelser:

  • er lærling, elev eller i uddannelse med løn
  • bor i Morbærhaven og afslutter din uddannelse
  • bor i Morbærhaven eller Vognporten og bliver gravid
  • bor i Galgebakken eller Hyldespjældet og bliver gravid.

  Læs mere om betingelserne herunder​. Hvis du ikke opfylder betingelserne kan du komme videre i din boligsøgning ved at tjekke nyttige boliglinks via boksen til højre.

  Fælles for alle ansøgere

  Når vi har modtaget din ansøgning går sagsbehandlingen i gang. Vi giver dig svar så hurtigt som muligt. Hvis du opfylder en af betingelserne bliver du skrevet på boliglisten. Der er ikke mange boliger, der bliver ledige. Derfor kan ventetiden på en bolig være meget lang. Men vi kontakter dig, når der er en ledig bolig. Hvis kommunen anviser dig til en bolig indgår du en lejekontrakt med boligselskabet.

  Vi anbefaler, at du også søger på bolig på anden måde. Få hjælp til boligsøgning i boksen til højre.

  Særlige betingelser

  Før du kan søge om en bolig skal du have permanent opholdstilladelse i Danmark.

  Hvis du har fået godkendt din ansøgning kan du ikke frit vælge bolig. Du bliver tilbudt den bolig, som Boliganvisningen vurderer passer til dine behov. Hvis Albertslund Kommune har anvist dig en bolig, som du har takket nej til, kan kommunen ikke gøre mere for dig at finde en bolig til dig. Det er kun, hvis du får en ny type behov at du kan søge igen. Og her skal du igen opfylde betingelserne for at blive skrevet på boliglisten.

  Hvis du flytter mens du står på boliglisten, skal du kontakte kommunen og give besked om det. Hvis du modtager et tilbud om bolig og du ikke ønsker at tage imod det, får du ikke et nyt tilbud. Samtidigt bliver du slettet fra listen. Du mister også tilbuddet, hvis du ikke svarer inden den fastsatte frist.

  Er du gravid og bor et andet sted end i Morbærhaven, Vognporten, Galgebakken eller Hyldespjældet må vi henvise dig til at starte din boligsøgning på anden måde. Få mere hjælp via boksen til højre.

  Hvem kan blive anvist en bolig?

  Albertslund Kommune kan hjælpe dig med at finde en bolig i følgende tilfælde:

  • Når du starter som voksenlærling
  • Når du starter som voksenelev
  • Når du starter på en uddannelse med løn.

  Kommunen får meget få små og billige boliger til anvisning. Ventetiden er derfor meget lang på denne type af boliger. Vi henviser dig til boligselskaberne for at komme videre i din boligsøgning.

  Bemærk, at unge i andre uddannelser ikke kan få hjælp til at finde en bolig. Lever du ikke op til betingelserne kan du tjekke nyttige boliglinks i boksen til højre.

   

  Ansøgningsskema lejebolig

  Hvis du i dag bor i Morbærhaven eller Vognporten og du afslutter eller er i din sidste del af din uddannelse, kan du søge om blive skrevet på kommunens boligliste.

  For at blive skrevet op skal du dokumentere, at du har gennemført din uddannelse eller at du er i sidste del af uddannelsen. Det gør du ved at aflevere dokumentation fra uddannelsen, der viser hvornår du er startet, hvornår du har afsluttet og hvilket fravær du har haft under uddannelsen.

  Lever du ikke op til betingelserne kan du tjekke nyttige boliglinks i boksen til højre.

  Ansøgningsskema lejebolig

  Studieboligerne i Morbærhaven eller Vognporten udlejes til unge under uddannelse.

  Er du gravid mens du lejer en bolig her, bliver du opsagt, når du får dit barn. Hvis det sker, kan du søge om at komme på kommunens boligliste. Sammen med ansøgningsskemaet skal du aflevere en kopi af din vandrejournal.

  Er du gravid og bor et andet sted end i Morbærhaven, Vognporten, Galgebakken eller Hyldespjældet må vi henvise dig til at starte din boligsøgning på anden måde. Få mere hjælp via boksen til højre.

  Ansøgningsskema lejebolig

  Hvis du bor i supplementsrum i Galgebakken eller Hyldespjældet, og er blevet gravid, kan du søge om lejebolig gennem Albertslund Kommune. Det er en betingelse for at komme på boliglisten, at du har en lejekontrakt med BO-VEST eller en anden privat udlejer. Hvis du har lejet rummet hos en privat udlejer skal BO-VEST have modtaget besked om dit lejeforhold. Sammen med ansøgningsskemaet skal du desuden aflevere en kopi af din vandrejournal.

  Er du gravid og bor et andet sted end i Morbærhaven, Vognporten, Galgebakken eller Hyldespjældet må vi henvise dig til at starte din boligsøgning på anden måde. Få mere hjælp via boksen til højre.

  Ansøgningsskema lejebolig

  Lejeboliger søges i Albertslund Kommunes Boliganvisning.

  Albertslund Kommunes Boliganvisning tager stilling til ansøgninger til almene lejeboliger. Når vi har modtaget en ansøgning indhenter vi alle de oplysninger, der skal til for at kunne afgøre om du opfylder betingelserne for at blive skrevet på boliglisten. Vi undersøger også om der er en ledig bolig, som du kan blive henvist til. Det er en god idé, at du selv vedlægger dokumentation fx om indskrivning ved uddannelse el. anden relevant information.

  Hver gang, der er en ledig bolig vurderer Boliganvisningen konkret hvilke borgere på boliglisten, der har det mest påtrængende behov.

  Hvis en bolig er ledig og den matcher dit behov får du et brev om det. Tiden fra opskrivning på boliglisten til at du måske får tilbudt en bolig afhænger helt af, hvilke boliger, der er ledige. Det afhænger også af, hvornår de nuværende beboere flytter ud. Boliganvisningen kontakter dig, når der er en ledig bolig, som du kan anvises til.

  Lever du ikke op til betingelserne kan du tjekke nyttige boliglinks i boksen til højre.

  Hvis jeg får tilbudt en bolig

  Når en bolig bliver ledig giver boligorganisationen besked til Boliganvisningen. Herefter tager vi stilling til, hvilken borger, der har det største boligbehov. Hvis det er dig, skriver vi et brev til dig.

  Hvis du accepterer boligtilbuddet giver vi boligorganisationen besked. De vil dernæst sende lejekontrakt m.v. direkte dig som ny lejer. Indskud og husleje betales til boligorganisationen.

  Nogle kan få boligstøtte hos Udbetaling Danmark eller et tilskudslån i kommunen. Klik og få mere at vide.

  Hvis jeg ikke tager imod tilbuddet

  Hvis du modtager et tilbud om bolig og ikke ønsker at tage imod det, får du ikke et nyt tilbud, men bliver slettet fra listen. Du mister også tilbuddet, hvis du ikke svarer inden den frist, du har fået. Hvis du søger igen indgår dit svar på første ansøgning i vurderingen af hvor stort dit behov for en bolig er. For at blive skrevet på boliglisten igen, kræver det en ændret situation. Her skal du igen opfylde betingelserne for kommunal boliganvisning.