Gå til hovedindhold

Plejebolig

Borgere, som er afhængige af pleje og omsorg flere gange hele døgnet, kan søge ind i Albertslund kommunens plejeboliger.

Indhold

  Plejebolig er aktuelt, hvis du er afhængig af pleje og omsorg flere gange hele døgnet. I plejeboligen er der tilknyttet fast personale, som hjælper med personlige og praktiske opgaver. Du kan komme i betragtning til en bolig, når du ikke længere kan tage vare på dig selv. Og når det ikke længere er forsvarligt, at du bliver i eget hjem. Hvis dit samlede plejebehov bedst kan tilgodeses i en plejebolig kan du ansøge om en plejebolig. Alle muligheder for hjælp til fysisk og psykisk støtte i egen bolig skal være udtømte før du søger.

  Det er først, når behovet for en bolig er opstået, at du kan blive skrevet på kommunens venteliste. Derfor skal du vente med at søge indtil du har et behov og er helt klar til at flytte, hvis du skulle få tilbudt en ledig bolig. Vent med at sælge din bolig til du er blevet anvist en anden.

  (N.B. tidligere blev plejebolig kaldet plejehjem.)

  Tid til sagsbehandling

  Hvis du søger om en plejebolig vil du få et besøg af kommunens Visitation. Vi vurderer dit helbred og behov for en bolig. Dernæst vurderer vi hvilket opsyn, tilsyn og hjælp, som du har brug for. Vi ser både på fysiske og psykiske forhold.

  I visse tilfælde vil visitator henvende sig til fx din læge eller hjemmeplejen. Her vil vi få oplysninger om din tilstand. På den baggrund kan vi lave en helhedsvurdering. Du vil altid blive spurgt, inden visitator taler med andre. Det er således på baggrund af en konkret og individuel vurdering din situation, at du enten vil blive godkendt eller afvist til en plejebolig.

  Ansøgning om en plejebolig

  Hvis du ønsker at komme i betragtning til en plejebolig skal du udfylde ansøgningsskema. Se hvordan i boksen til højre.

  Albertshøj og Humlehusene

  I Albertslund Kommune ligger Plejecentret Albertshøj og Humlehusene 1 og 7. Humlehusene er plejeboliger primært for borgere med demens eller demenslignende symptomer.

  Følg linket og læs mere om boligerne i Albertshøj og Humlehusene.

  Ønsker du at søge plejebolig i en anden kommune

  Selvom du bor i Albertslund kan du også søge en plejebolig i en anden kommune. Først skal du søge i Albertslund Kommune, hvorefter Visitationen vil besøge dig for at vurdere dit helbred og funktionsevne. Hvis du herefter bliver godkendt til en plejebolig sender Visitationen ansøgningen videre til den kommune, som du vil flytte til. Betingelserne kan være forskellige.

  Ønsker at søge plejebolig i Albertslund fra en anden kommune

  Hvis du ønsker at søge om en plejebolig i Albertslund, mens du bor i en anden kommune skal du først søge i den kommune, du flytter fra. Når du herefter søger i Albertslund Kommune skal du vedlægge både ansøgning og godkendelsen herfra. For at blive godkendt til en bolig i Albertslund skal du opfylde betingelserne i begge kommuner. Betingelserne kan være forskellige.

  Kontakt

  Ældre, Sundhed & Social

  Visitationen

  Telefontid:
  Mandag til onsdag: kl. 08.30 - 09.30
  Torsdag: kl. 15.00 - 17.30
  Fredag: kl. 08.30 - 09.30

  Albertslund Kommune
  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund
  Att. Visitationen

  Telefon: 43 68 65 00

  Email: sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk
  Noter i emnefeltet, at henvendelsen er att. Visitationen.