Gå til hovedindhold

Ældrebolig

Hvis du ikke længere kan klare dig selv i din nuværende bolig kan du søge om en ældrebolig.

Indhold

  Albertslund Kommune kan anvise til ældreboliger. Det er boliger, der er indrettet til personer med et væsentligt nedsat funktionsniveau. Borgere, der har et stort, dagligt behov for at bruge hjælpemidler for at være mobil kan søge om en ældrebolig. Borgere i ældreboliger kan søge om hjemmehjælp, men der er ikke fast tilknyttet personale til boligen.

  Personer eller familier over 50 år, som ønsker at flytte i en ældreegnet bolig, kan også søge en bolig via kommunens anvisning. 

  For at blive godkendt til en ældrebolig, skal du kunne opnå en væsentlig forbedring af mulighederne for at klare dig selv efter boligskiftet. Du skal kunne drage nytte af boligens fysiske rammer og beliggenhed. Med en ældrebolig skal du derved kunne fastholde eller genoptage ønskede aktiviteter i hverdagen En ældrebolig kan også betyde, at du kan bibeholde dine egne ressourcer.

  Din ægtefælle eller samlever kan flytte med i den anviste bolig.

  Hvis du er godkendt til at blive skrevet på venteliste til en bolig har du ret til frit at vælge en bolig. Det vil sige vælge, hvilken beliggenhed eller bebyggelse, du ønsker. De boliger, der bliver ledige, tildeler kommunen efter hvem, der har det største behov.

  Vent med at sælge din bolig til du er blevet anvist en bolig.

  Tid til sagsbehandling

  Hvis du ønsker at blive skrevet op til en ældrebolig i Albertslund kommune, skal du udfylde et ansøgningsskema. Send det til Visitationen. Se hvordan i boksen til højre.

  For at få en ældrebolig skal du godkendes af Visitationen. Vi besøger dig i dit hjem og vurderer dit helbred og funktionsniveau. Vi tager stilling til familiesituationen, graden af handicap, fysisk eller psykisk sygdom, demens, m.v.. Herefter vurderer vi hvilken bolig og evt. støtte, du har behov for.

  Visitationen afgør, om du er berettiget til en ældrebolig. Hvis du lever op til betingelserne vil du blive skrevet på ventelisten. Du bliver skrevet op til det boligområde i Albertslund kommune, som du har angivet på ansøgningsskemaet. Du modtager et brev med besked om Visitationens afgørelse.

  Tiden fra opskrivning på ventelisten varierer. Om du får tilbudt en bolig afhænger helt af, hvilke boliger, der er ledige og hvornår de nuværende beboere flytter ud. Hver gang, der er en ledig bolig vurderer Visitationen konkret hvilke borgere, der har det mest påtrængende behov. Hvis der er en ledig bolig til dig, vil du blive kontaktet af Visitationen.

  Ønsker du at søge ældrebolig i en anden kommune

  Selvom du bor i Albertslund kan du også søge en ældrebolig i en anden kommune. Først skal du søge i Albertslund Kommune, hvorefter Visitationen vil besøge dig for at vurdere dit helbred og funktionsevne. Hvis du herefter bliver godkendt til en ældrebolig sender Visitationen ansøgningen videre til den kommune, som du vil flytte til. For at blive godkendt til en bolig i en anden kommune skal du opfylde betingelserne i begge kommuner. Betingelserne kan være forskellige.

  Ønsker at søge ældrebolig i Albertslund fra en anden kommune

  Hvis du ønsker at søge om en ældrebolig i Albertslund, mens du bor i en anden kommune skal du først søge i den kommune, du flytter fra. Bliver din ansøgning godkendt, sender kommunen sagen til Albertslund Kommune. Vi sender herefter Albertslund Kommunes ansøgning til dig. Når du herefter søger i Albertslund Kommune skal du vedlægge både ansøgning og godkendelsen fra kommunen. For at blive godkendt til en bolig i Albertslund skal du opfylde betingelserne i begge kommuner. Betingelserne kan være forskellige.

  Hvor ligger ældre- og handicapboligerne i Albertslund?

  Ældre- og handicapboligerne er boliger, hvor indretningen gør boligen lettere tilgængelig, fx uden trapper, særlige dør eller med elevator.

  Kontakt

  Ældre, Sundhed & Social

  Visitationen

  Sundheds- og Socialfaglig myndighed

  Telefontid:
  Mandag til onsdag: kl. 08.30 - 09.30
  Torsdag: kl. 15.00 - 17.30
  Fredag: kl. 08.30 - 09.30

  Albertslund Kommune
  Nordmarks Allé 1
  2620 Albertslund
  Att. Visitationen

  Telefon: 43 68 65 00

  E-mail: sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk
  Noter i emnefeltet, at henvendelsen er att. Visitationen.
  Skriv sikkert til kommunen via Digital Post på borger.dk, hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger.