Gå til hovedindhold

Vejledning om etablering af nedgravede beholdere

Her kan du læse om de krav der skal opfyldes, når I som boligforening ønsker at etablere nedgravede affaldsbeholdere

Indhold

    Etablering af nedgravede beholdere kræver en byggetilladelse for at sikre, at de rette forhold er i orden. Hvis I som boligforening ønsker nedgravede beholdere til affald i jeres boligområde, skal I kontakte Albertslund Verdensmåls Center, albertslund@verdensmålcenter.dk, som kan hjælpe jer med at komme i gang med processen.

    Vestforbrænding har udarbejdet følgende guide, hvor du også kan læse mere om de krav der skal opfyldes

    Vestforbrændings guide til nedgravede affaldssystemer

    Ansøgningen med beskrivelse af jeres projekt herunder situationsplan med scenarie for før og efter, skal udarbejdes i samarbejde med leverandør og sendes til: byggesag@albertslund.dk  

    Når beholderne er etableret skal de tilmeldes tømning senest 4 uger før første tømning. Udfyld dette skema og send det til kuberettelser@vestfor.dk og affaldoggenbrug@albertslund.dk senest fire uger før forventet ibrugtagning.