Gå til hovedindhold

Affaldsplan 2013-2018

Affaldsplanen er et vigtigt redskab for kommunens administration af affaldsområdet

Indhold

  Danmark er det land i Europa, der producerer mest affald pr husstand og brænder mest affald af.

  I Albertslund vil vi vende udviklingen til gavn for mennesker, natur og miljø.

  Derfor har Affaldsplanen 2013-2018 undertitlen Affald = Ressourcer. I planperioden frem til 2018, har vi sat nye målsætninger for genanvendelse, der er planlagt nye initiativer, der skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at komme af med det genanvendelige affald og der er fokus på at formidle og vejlede bedst muligt.

  Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.

  Affaldsplan 2013-2018 - Hoveddel

  Affaldsplan 2013-2018 - Kortlægning og prognoser

  Bilag 1 - Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2009

  Bilag 2 - Prognose af affaldsmængder

  Bilag 3 - Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

  Bilag 4 - Evaluering i initiativer i Affaldsplan 2009-2012