Gå til hovedindhold

Adgangsforhold og placering af stativ eller beholder

Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær

Indhold

  Hvor skal stativet eller beholder(ne) stå?

  Stativ og beholdere skal placeres, så de er nemme at komme til:

  • Beholdere og stativ skal stå i terræn-niveau på et vandret, stabilt underlag af fliser, asfalt eller lignende.*
  • Skraldemanden skal kunne stå oprejst omkring stativ og beholdere og der skal være plads til, at han kan montere og afmontere sækken i stativet
  • Den fyldte sæk må højst veje 10 kg

  Adgangsvejen skal:

  • Være uden trapper eller forhøjninger
  • Have en tilpas frihøjde og bredde, så skraldemanden nemt kan komme frem med sin kærre
  • Være fast, plan og jævn uden ujævnheder*
  • Være belyst
  • Være ren, vedligeholdt og fri for cykler, barnevogne og lignende og låger og døre skal kunne fastholdes i åben position
  • Ryddet for sne og gruset for is
  • Er afstanden fra vejskel til beholder/stativ mere end 20 meter - vil du blive opkrævet et årligt afstandsgebyr per beholder. 

  *Skærpede krav for 370 liters beholdere

  Der gælder skærpede adgangskrav, hvis I vælger at opgradere til en 370 liters beholder, da denne skal have monteret et næsehjul. Belægningen på adgangsvej og standplads skal være asfalt, beton eller fliser og der må ikke være hældning på adgangsvejen. Der skal være plads både foran og bagved beholderen, så skraldemanden let kan komme til at låse næsehjulet. 

  Hvorfor er der krav til vægt, adgangsvej og placering?

  Skraldemændene udfører dagligt et fysisk belastende og ensidigt gentagent arbejde, som kræver en lang række tiltag for ikke at være sundhedsskadeligt over tid. Ovenstående regler har stor betydning for at begrænse både akutte skader og sundhedsskader på længere sigt.

  Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning - Løft, træk og skub.

  Ved skel

  Generelt for alle beholdertyper/stativer kan der stilles krav om, at beholdere/sække anbringes fx ved skel senest kl. 6 på afhentningsdagen, hvis din adgangsvej ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen.

  Adgangsvej ved afhentning af sække

  Adgangsvej ved afhentning af 240 liters todelte beholdere

  Regler for adgang til minicontainere  

  Regler for adgang til nedgravede beholdere