Gå til hovedindhold

Klar livet - uden røg og rusmidler

Et 10-kommunalt samarbejde mellem kommunerne på Vestegnen og Sydamager omkring unges mentale og fysiske sundhed

Indhold

  Albertslund Kommune er en del af det 10-kommunale samarbejde Klar livet - uden røg og rusmidler.

  På tværs af Vestegnen og Sydamager har 10 kommuner en fælles 10 årig indsats om unges mentale og fysiske sundhed og om en røgfri generation 2030. Gennem samarbejde med ungdomsuddannelser, frivillige organisationer og foreninger ønsker vi at styrke de unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og leve det liv, de gerne vil.

  Samarbejde om unges fysiske og mentale sundhed

  • Partnerskaber med ungdomsuddannelser
  • Styrkelse af samarbejdet på tværs af forvaltninger og kommuner om forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for unge
  • Generering og deling af viden om unges fysiske og mentale sundhed

  En røgfri generation 2030

  • Tobaksfri skoler og ungdomsuddannelser
  • Tobaksfri fritid (foreninger og udearealer)
  • Hjælp til rygestop, herunder udsatte grupper og sårbare unge

  Læs mere om vores fælles indsats her Klar livet – uden røg og rusmidler (udentobak.dk)