Gå til hovedindhold

Børneterapien

I Sundhedsplejen er der ansat en børneergoterapeut og to fysioterapeuter, som yder råd og vejledning, træning samt behandling til børn med sensoriske og motoriske udfordringer, som påvirker barnets generelle udvikling og daglige færdigheder. Børneterapiens tilbud er rettet mod børn i alderen 0 - 18 år bosiddende i Albertslund Kommune.

Indhold

  Børneterapien

  Målgruppen er børn med udfordringer inden for sanseintegration, motoriske færdigheder, daglige færdigheder, udtale og skrivning. Det kan være børn med en forsinket udvikling, udviklingsforstyrrelse samt medfødt eller erhvervet hjerneskade.

  Forældre og alle fagpersoner kan henvise til Børneterapien. I udfylder et henvisningsskema for barnets aldersgruppe og behov. Skemaet udfyldes af forældre og fagpersoner i et samarbejde.

  I henvisningsskemaet skal målet for indsatsen skal være tydeligt beskrevet.

  • Hvad er det barnet ønskes at lære af indsatsen? Målet skal så vidt muligt være målbart og relateret til sansning og motorik.

  I kan rekvirere et henvisningsskema i Sundhedsplejen eller i Børneterapien.

  Terapeuterne fordeler opgaver hver torsdag formiddag. I vil modtage en opringning i løbet af den næste uge, hvor indsatsen og den første aftale planlægges. Undersøgelser ligger primært om formiddagen, træninger og møder oftest om eftermiddagen.

  Terapeuten vurderer jeres barns sansemotoriske udfordringer. I får rådgivning og vejledning i, hvordan jeres barns sansning samt grov- og finmotorik kan styrkes gennem daglige aktiviteter. Hvis det er relevant, får I tilbudt et besøg hjemme hos jer, i dagtilbud eller i daginstitutionen. Terapeuten vurderer, om der er behov for et træningsforløb og dette tilbydes som udgangspunkt i Sundhedshuset eller i Sundhedsplejen.

  Vedr. Genoptræningsplaner fra sygehuse gælder særlige vilkår.

  Du kan finde kontaktoplysninger på børneterapeuterne her

  Åbent hus

  - Grundet Covid-19 er det kun muligt at henvende sig mod tidsbestilling.

  For tidsbestilling kontakt fysioterapeut Emma Moore på mobil: 21124250

  Den første mandag i hver måned fra kl. 10.30-12.00 holder fysioterapeuterne "Åbent hus". Du finder os i Sundhedshuset, Skolegangen 1, 2620 Albertslund

  Her er alle familier med børn fra 0 til 3 år velkomne til at møde op og drøfte tvivl om barnets motoriske udvikling.

  Ca. en gang i kvartalet deltager børnefysioterapeuten i "Åbent hus" hos Sundhedsplejen, Damgårdsvej 18, fra kl. 10.00-11.30

  Tidlig indsats

  Terapeuterne understøtter sundhedsplejen og dagtilbud i arbejdet med børns sansemotoriske udvikling. Det sker dels gennem faglig råd og vejledning i forhold til konkrete børn med sansemotoriske udfordringer og dels i forhold til et systematisk og målrettet arbejde med hele børnegruppen.

  Sidst opdateret: 29. juni 2021