Gå til hovedindhold

Børneterapien

I Sundhedsplejen er der ansat 1 børneergoterapeut og 2 børnefysioterapeuter, som yder råd, vejledning, træning og behandling til børn med sensoriske og motoriske udfordringer. Børneterapiens tilbud er rettet mod børn i alderen 0-18 år med bopæl i Albertslund Kommune.

Indhold

  En lille dreng står midt i en masse sæbebobler med et stort smil og armene rakt ud til siderne, bag ham står to andre børn

  Børneterapien

  Målgruppen er børn med udfordringer inden for sanseintegration, motoriske færdigheder, daglige færdigheder og skrivning. Det kan være børn med en forsinket udvikling, udviklingsforstyrrelse, samt medfødt eller erhvervet hjerneskade.

  Forældre og alle fagpersoner kan henvise til Børneterapien. I finder henvisningsskemaerne her på siden.

  I henvisningsskemaet skal målet for indsatsen være tydeligt beskrevet.

  • Hvad er det barnet ønskes at lære af indsatsen? Målet skal så vidt muligt være målbart og relateret til sansning og motorik.

  Terapeuterne fordeler henvisninger og opgaver hver torsdag formiddag. I vil modtage en opringning i løbet af den næstkommende uge, hvor indsatsen og den første aftale planlægges.

  Terapeuten vurderer jeres barns sansemotoriske udfordringer. I får rådgivning og vejledning i hvordan jeres barns sansning, samt grov- og finmotorik kan styrkes gennem daglige aktiviteter.

  Hvis det er relevant, får I tilbudt et besøg hjemme hos jer, i dagtilbud eller i daginstitutionen. Terapeuten vurderer, om der er behov for et træningsforløb og dette tilbydes som udgangspunkt i Sundhedshuset eller i Sundhedsplejen.

  Vedrørende genoptræningsplaner fra sygehuse; særlige vilkår gælder.

  Åbent hus

  Den første mandag i hver måned fra kl. 10.30-12.00 holder fysioterapeuterne Åbent Hus i Sundhedshuset:

  • Sundhedshuset, Skolegangen 1, 2620 Albertslund
  • Lokale: Flexsalen på 1. sal ved Genoptræningen

  I Åbent Hus er alle familier med børn i alderen 0-3 år velkommen til at møde op og drøfte tvivlsspørgsmål om barnets motoriske udvikling.