Gå til hovedindhold

Underretning

Er du bekymret for et barns eller en ungs trivsel, skal du underrette os i Familieafsnittet.

Indhold


  Du har pligt, både som privatperson og som professionel, til at underrette Familieafsnittet i Albertslund Kommune, hvis du har oplysninger om et barns/en ungs forhold, som giver grund til bekymring.

  Det kan eksempelvis være:

  • Mistanke om omsorgssvigt, eksempelvis misbrugende forældre eller mangler i den basale omsorg i hjemmet som mad, tøj eller hygiejne
  • Mistanke om overgreb, eksempelvis fysisk eller psykisk vold eller seksuelle krænkelser
  • Mistanke om andre forhold, der gør dig bekymret for, om barnets/den unges situation

  Familieafsnittet behandler underretningen og undersøger de forhold, der vækker bekymring. Hvis vi i Familieafsnittet vurderer, at der brug for hjælp, tilbydes det til barnet/den unge og familien.

   

  Du kan underrette Familieafsnittet på følgende måder:

  •  Udfylde et skema digitalt via borger.dk
  •  Skrive en mail til os
  •  Ringe til vores hovednummer
  •  Møde op på vores adresse

  Du har som underretter mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det. Underretter du som fagperson, anbefales dette dog ikke.
  Er du fagperson anbefales det ligeledes, at du underretter skriftligt, så vigtige observationer kommer med.

  Underretter du Familieafsnittet, modtager du en skriftlig kvittering for modtagelsen inden for syv dage. Underretter du anonymt, hører du ikke fra os.

  Familieafsnittet behandler underretningen inden for 24 timer.

  I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.
  Læs mere om dette i pdf'en nedenfor:

  Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet m.fl. (pdf)

  • Alle, der får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen.
   Det samme gælder, hvis barnet/den unge lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

  • Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, Familieafsnittet vælger at give barnet/den unge.

  • Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette, hvis de får kendskab til bekymrende forhold.
   Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

  • Link til Ankestyrelsen om fagpersoners særlige underretningspligt

  Hvis du oplever, at Familieafsnittet ikke handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring.

  Rådgivning for forældre

  Er du i tvivl om et barns/en ungs trivsel, kan du også ringe og få gratis og anonym rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår.

  Læs mere her: Forældretelefonen - Børns Vilkår