Gå til hovedindhold

Elev- og ungeråd

På skole- og fritidsområdet arbejdes i forskellige sammenhænge med demokrati.

Indhold

  Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

  Se folkeskoleloven her

  Skolens elevråd har indflydelse på skoledagen og skolens udvikling. Elevrådet taler elevernes fælles sag, så eleverne får indflydelse på deres hverdag. Alle elever på folkeskoler har ret til at danne et elevråd, hvis skolen har mindst 5. klassetrin. Hvis eleverne ikke af sig selv danner et elevråd, skal skolens ledelse opfordre dem til at gøre det.

  Elevrådet taler på elevernes vegne, i samarbejde med skolens ledelse, lærere og pædagoger. På den måde varetager elevrådet elevernes interesser. Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Der afholdes valg til elevrådet hvert år inden udgangen af oktober måned.

  Elevrådet skal have et sæt vedtægter, som er reglerne for elevrådet og dets arbejde. Reglerne for elevrådets vedtægter står i bekendtgørelsen om elevråd (BEK nr. 695 af 23/06/2014).

  Formålet med et fælles elevråd i Albertslund Kommune er at inddrage elevernes perspektiver og stemmer i de beslutningsprocesser, der vedrører deres skoleliv. For at skabe et værdiskabende fælles elevråd, der også for eleverne giver mening af deltage i, arbejdes der med elevinddragelsen ved at genbesøge vidensgrundlaget om elevdemokrati.

  Der er brug for, at de voksne får skabt rum for, at eleverne ikke blot lærer demokrati, men også kan udvikle deres demokratiske kompetencer og være aktive medspillere i deres eget skoleliv.

  Det fælles elevråd består af medlemmer fra de forskellige elevråd på kommunens folkeskoler. Man kan være medlem af det fælles elevråd fra 6. klasse.

  Demokratifitness
  Det fælles elevråd mødes syv gange om året. Det fælles elevråd har i slutningen af 2023 været til demokratifitness, som går ud på at træne og lære om demokrati; f.eks. hvordan man er god til at lytte, diskutere og argumentere. Det skal styrke samarbejdet i det fælles elevråd, som er et godt eksempel på, at demokratiet lever – også i børnehøjde.

  Albertslund Kommunes ungeråd er de unges mulighed for at mødes, diskutere relevante temaer og bidrage til arrangementer og aktiviteter i byen. Derudover har de unge mulighed for at påvirke byen for de unge gennem dialog med Børne- og Skoleudvalget.

  Der afholdes valg til Ungerådet, der er for unge mellem 12 og 24 år. Ungerådet har base på Albertslund Ungecenter.

  Elevbyrådsdagen i februar måned er en del af Kulturtrappen for alle elever på 6. årgang. Elevbyrådsdagen afholdes hvert år i rådhusets kommunalbestyrelsessal (byrådssal).

  I perioden fra august til februar arbejder 6. årgang med demokrati i skolen. Arbejdet munder ud i forslag, som eleverne på elevbyrådsdagen skal drøfte samt stemme om at få virkeliggjort.