Gå til hovedindhold

IT i skolen

Alle eleverne i folkeskolerne og på Ungecentret har fået udleveret en Chromebook. Tiltaget skal fremme elevernes brug af it i undervisningen og formålet er at understøtte, at alle bliver så dygtige, de kan.

Indhold

  Elever i Albertslund går i en digital skole, som ruster dem til at klare sig godt i det digitaliserede samfund og ikke mindst i deres videre uddannelsesforløb. Alle elever i folkeskolerne og på Ungecentret får udleveret en Chromebook. Tiltaget fremmer elevernes brug at IT i undervisningen og understøtter, at alle bliver så dygtige, de kan.

  Albertslund arbejder for at give eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig digitale færdigheder. Det betyder en skole med didaktiserede læremidler til alle fag og på alle klassetrin. Lærerne planlægger undervisningen ud fra en kritisk og reflekterende synsvinkel, så IT anvendes, når det er relevant og er med til at give en ekstra dimension til undervisningen.

  Erstatning

  En Chromebook er et dyrt arbejdsredskab, så det er vigtigt, at du passer godt på den.

  Forårsager du skade på udstyret - ved for eksempel med vilje at træde på den, gøre den våd eller at den bortkommer - kan der blive tale om, at du skal betale erstatning.

  Når der er tale om hændelig skade, ødelæggelse eller bortkomst, hvor du ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt vil skolen/kommunen dække udgiften og der vil ikke blive krævet erstatning. Det er eleven, som skal give en rimelig, troværdig og overbevisende forklaring af hændelsesforløbet.

  Erstatningens størrelse afhænger af værdien af det udleverede, og efter omstændighederne vil et erstatningsansvar kunne lempes, så der ikke skal betales fuld erstatning. Kommunen kan gøre forældre erstatningsansvarlige for deres barns skadegørende handling eller bortkomst af udstyret.

  Du skal henvende dig på skolen, hvis du har spørgsmål.

  På alle elevers Chromebook ligger programmet AppWriter, som er et understøttende læse- og skrive-program - også for dyslektikere.

  Eleverne i Albertslund har med deres UNI-login adgang til AppWriter.

  Få mere information om anvendelsen af programmet på skolen.