Gå til hovedindhold

Skolefritidsordninger og klubber

Oversigt over og overgange til Albertslunds skolefritidsordninger og klubber.

Indhold

  Adresser og kontaktoplysninger på Albertslunds skolefritidsordninger og klubber kan findes her:

  Folkeskoler, SFO og klubber

  Kommende skolebørn tilbydes som udgangspunkt en SFO-plads sammen med deres nye skolekammerater.

  Alle børn er - hvis de ønsker det - garanteret en plads pr 1. maj det år, de starter i skole til august. Dette sker i forbindelse med skoleindskrivningen, og der sendes besked ud fra skolen, når indmeldelserne er lavet.

  Forældre med børn i 3. klasse vil i løbet af efteråret modtage digital post fra Albertslund Kommune omkring opskrivning til en fritidsklubplads (SFO2) med start den 1. maj, det år børnene skal starte i 4. klasse.

  Se pjece omkring opstart i fritidsklub.

  Læs klubbernes velkomstpjece her

  Ovenstående er kun gældende, hvis du ønsker dit barn indskrevet i et alment fritidsklubtilbud.

  Hvis du ønsker dit barn indskrevet i en af kommunens specialgrupper i klub (KIK), sker dette gennem en særlig visitationsprocedure, som du kan læse mere om her:

  Klubbernes specialgrupper (KIK)