Gå til hovedindhold

Forældrebestyrelser

Forældre har gode muligheder for at påvirke deres barns daginstitution ved at deltage i forældrebestyrelser og dialogmøder.

Indhold

  Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud inkl. dialogmøder

  Alle kommunale dagtilbud og den samlede dagpleje har en forældrebestyrelse. I en forældrebestyrelse vil der typisk være fem medlemmer for et år ad gangen. Lederen er sekretær for forældrebestyrelsen. 

  Medlemmer

  Forældrebestyrelsens medlemmer vælges af og blandt forældre med børn i dagtilbuddet/dagpleje. Man kan kun vælges, hvis man ønsker at stille op til valg. Derudover vælger de fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet/dagplejen 1 til 2 medlemmer blandt personalet.

  Formål

  Forældrebestyrelsen træffer beslutning om:

  • Overordnede mål og principper for institutionens virksomhed
  • Principper for anvendelsen af institutionens budget
  • De pædagogiske principper
  • Indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse af leder og fast personale
  • Placering af åbningstiden inden for de rammer kommunalbestyrelsen har godkendt
  • Samarbejdet mellem dagtilbuddet/dagplejen og forældrene
  • Rammerne for forældrenes medvirken i institutionens hverdag

  Du kan få mere information i dit barns institution.


  Dialogmøder

  På dialogmøder kan repræsentanter fra forældrebestyrelserne i de forskellige dagtilbud/dagplejen mødes med politikerne i Børne- og skoleudvalget og afdelingschefen for Dagtilbud & Skole. Hvert møde har et hovedtema, som eksempelvis kan være rammerne for den pædagogiske udvikling eller kommunens budget for området mv.

  Er der behov for det, holdes disse møder åbne for alle medlemmer af forældrebestyrelserne eller for alle forældrene til børnene i institutionerne. Der er to dialogmøder om året.

  Børnene i fokus

  Albertslund er det ideelle sted for børnefamilier. Vi tilbyder natur så langt øjet rækker, kulturoplevelser i børnehøjde samt solide skoler og daginstitutioner.