Gå til hovedindhold

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er et tilbud til dig, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Indhold

  Hvordan søger du?

  Du kan henvende dig enten på undervisningsstedet eller hos Hjælpemidler i Albertslund Kommune på tlf. 43 68 65 00. 

  Telefontid:
  Mandag til onsdag: kl. 08.30 - 09.30
  Torsdag: kl. 15.00 - 17.30
  Fredag: kl. 08.30 - 09.30

  Henvender du dig direkte på Kommunikationscenteret i Ballerup, vil de gennem en samtale afdække dit behov for specialundervisning, dine forudsætninger og færdigheder samt hvilke tilbud, der kunne være det rigtige for dig. Undervisningsstedet sender ansøgningen til Albertslund Kommune.

  Såfremt specialundervisning bevilges, tilrettelægges i samarbejde med pågældende institution en undervisningsplan, der indeholder det konkrete indhold og omfang af undervisningen.

  Det er Albertslund Kommune, som bevilger specialundervisningen. Normalt tager behandlingen af ansøgningen højst 14 dage.

  Hvad koster det?

  Specialundervisningen og dertil hørende læremidler er gratis.

  Klageadgang

  Hvis du mener afgørelsen indeholder retlige mangler, kan du henvende dig til:

  Klagenævnet for Specialundervisning
  Ankestyrelsen
  7988 Statsservice
  Telefon:3341 1200