Gå til hovedindhold

Tilskud til tandpleje

Du kan modtage økonomisk tilskud til tandpleje, hvis du er på overførelsesindkomst.

Indhold

  Albertslund kommune giver økonomisk tilskud til tandpleje til dig, der modtager:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Integrationsydelse
  • Revaliderings-, ressourceforløbs- eller ledighedsydelse, forudsat at ydelsen ikke er højere end niveauet for kontanthjælp

  Tilskuddet dækker udgifter op til 10.000 kroner, efter en egenbetaling på 600 kroner pr. år.
  Hvor meget du kan få i tilskud, afhænger af din ydelse og alder:

  • Er du mellem 18 og 24 år, betaler Albertslund kommune hele beløbet, udover egenbetalingen på 600 kroner
  • Er du over 25 år, betaler Albertslund kommune 65 procent af beløbet, udover egenbetalingen på 600 kroner

   

  • For at modtage økonomisk tilskud til tandpleje, skal du oplyse tandlægen om, hvilken ydelse, du modtager.
   Det gør du ved at vise tandlægen dokumentation for din ydelse, hvor det fremgår, hvilken type af ydelse, du modtager. Tag meddelelsen med til tandlægen ved dit næste besøg.

  • Egenbetalingen på 600 kroner betales til din tandlæge. Når de 600 kroner er betalt, kan du modtage tilskud på op til 10.000 kr. til resten af betalingen.
   Tandlægen sender regningen til Albertslund Kommune, som betaler det resterende beløb. Du skal derfor ikke selv lægge ud for betalingen.

  • Tilskuddet regnes et kalenderår ad gangen. Hvis behandlingen strækker sig over nytår, skal du kun betale 600 kroner én gang, da egenbetalingen betales, når behandlingen påbegyndes.

  • Tilskuddet kan omfatte flere besøg hos tandlægen i et samlet behandlingsforløb.
  • Hvis du ikke kan betale din egen del af regningen, kan du søge om at få den betalt af kommunen. Kommunen afgør om dine økonomiske forhold er så vanskelige, at kommunen kan betale hele regningen.

  • Det er meget vigtigt, at du ikke påbegynder dit behandlingsforløb, før kommunen har taget stilling til din ansøgning. Ellers kan du ikke få hjælp til at dække egenbetalingen.

  • Ansøgningen finder du på borger.dk
   Vælg Albertslund kommune på siden Ansøg om enkeltydelser og følg anvisningerne herfra.
   Hvis du har svært ved at søge digitalt eller er fritaget fra digital sagsbehandling, kan du få hjælp på Albertslund Bibliotek eller kontakte din sagsbehandler.

  Modtager du integrationsydelse, kan du måske få hele beløbet, udover egenbetalingen på 600 kroner, dækket.
  Kontakt din sagsbehandler og få hjælp til at afgøre, om du er omfattet af denne særlige mulighed.

  • Hvis din regning overstiger 10.000 kroner, skal din tandlæge sende et overslag til Albertslund Kommune før behandlingen sættes i gang.

  • Hvis du får bevilget økonomisk tilskud fra Albertslund Kommune, skal du ikke selv lægge ud for regningen, da kommunen betaler direkte til tandlægen.
  • I Lov om Aktiv socialpolitik §82a finder du de præcise regler for tilskud til tandpleje.
   Du kan også læse om Tilskud til tandplejeborger.dk på siden Økonomisk tilskud fra kommunen.

  • Kontakt tandlægen eller din sagsbehandler i Albertslund Kommune, hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål.