Gå til hovedindhold

Socialt bedrageri

Albertslund Kommune finder misbrug af samfundets fælles velfærdssystem uacceptabelt. Derfor forebygger, finder og stopper vi misbrug af sociale ydelser

Indhold

  Vi skal alle bidrage til det fælles velfærdssystem. De der har behov for det, skal modtage de ydelser, som de har ret. Hverken mere eller mindre.

  Derfor accepterer vi ikke, at nogle personer får sociale ydelser, som de ikke er berettigede til.

  Misbrug belaster de offentlige kasser unødigt og kan medføre, at der ikke er råd til at hjælpe borgere, som har et reelt behov.

  Derfor er Albertslund Kommunes mål:

  • at finde og stoppe sager, hvor der sker socialt bedrageri
  • at forebygge socialt bedrageri.

  Ofte skyldes misbrug, at man ikke ved eller er opmærksom på, hvilke oplysninger man har pligt til at give kommunen.

  Oplysningerne herunder er tænkt som en hjælp, så du ved, hvornår du skal være omhyggelig med at give nye oplysninger til kommunen.

  Oplysningspligt

  Som modtager af offentlige ydelser har du oplysningspligt. Derfor skal du oplyse, når der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for din ydelse. Det er ikke kommunens pligt.

  Hvilke oplysninger er du forpligtet til at give kommunen?

  Alle oplysninger om ændringer af adresse-, husstand-, indkomst- og formueforhold skal altid oplyses.

  Som borger skal du give besked i følgende situationer:

  Folkeregistret/CPR:

  • Når du flytter til en anden kommune (oplysningen gives til den kommune, du flytter til)
  • Når du flytter flytning internt i kommunen
  • Når du er i udlandet længere end 6 måneder
  • Når én eller flere flytter ind hos dig.

  Økonomisk fripladstilskud:

  • når én eller flere flytter ind til dig
  • hvis du ikke længere er at betragte som reelt enlig
  • er i et samlivsforhold med en anden person
  • når dine økonomiske forhold ændres.

  Det kan du gøre mundtligt eller skriftligt til Borger & Ydelsescentrets Kontrol Team.

  Hvis du vil lave en anonym anmeldelse, skal du kontakte Kontrol Teamet telefonisk på 43 68 68 68 eller aflevere anmeldelsen skriftligt i kommunens postkasse.

  Du kan også sende en krypteret mail til Borgerogydelsescenter@albertslund.dk

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kontrol Teamet:

  Teamkoordinator Anne Christensen 

  Konsulent Charlotte Jørgensen 

  Konsulent Tina Foss Nielsen 

  Konsulent Jeanette Thustrup

  Konsulent Mia Juel Jensen