Gå til hovedindhold

Kørsel for pensionister

Er du folkepensionist, eller modtager du anden form for pension efter den sociale lovgivning, har du mulighed for at få tilskud til dine transportudgifter.

Indhold

  Kørsel for pensionister

  Ved sygdom eller anden lidelse har du mulighed for at få tilskud til dine udgifter til kørsel.

  For at få tilskud til dine kørselsudgifter, skal du i alle tilfælde benytte det billigste forsvarlige transportmiddel. Er du i tvivl om, hvilket transportmiddel der er mest forsvarligt, kan du ringe til Borger- & Ydelsescentret på 43 68 68 68.

  Rejse med bus og S-tog

  Det er muligt for pensionister at køre med bus og S-tog til nedsat pris.

  Du kan finde mere om trafikinfo, zoner og priser hos Din Offentlige Transport (DOT)

  Vil du vide mere, kan du spørge på Albertslund Station.

  Rejse med fly

  Der findes forskellige rabatordninger, alt efter hvilket selskab du flyver med.

  Ring til rejsebureauet eller lufthavnen og hør nærmere.

  Ved handicap

  Er du handicappet, har du gangbesvær, er du svagtseende eller lignende, kan du i de fleste tog, busser og fly få hjælp til af- og påstigning. Kontakt transportselskabet og hør nærmere.

  Spørg på biblioteket

  Hvis du ønsker flere oplysninger om tilskud til kørsel, er du velkommen til at spørge i Borgerservice Digital på biblioteket eller maile til borgerservice@albertslund.dk

  03.01.2022 15:05

  Transport til lægehjælp

  I nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få betalt dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

  Dine muligheder for at få gratis transport afhænger af, om du skal til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

  Transport til praktiserende læge eller praktiserende speciallæge

  Du kan få transport eller få udgifterne til transport betalt, hvis du er i sikringsgruppe 1 og opfylder et eller flere af disse krav:

  • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til akut skadebehandling, eller
  • du skal til speciallæge, som er mere end 50 km fra, hvor du bor, eller
  • du er pensionist.

  Du kan læse mere om sikringsgrupper her:

  Transport til speciallæge uden henvisning

  Du kan få transport eller få udgifterne til transport betalt uden henvisning hos de følgende speciallæger:

  • Speciallæge i øjensygdomme
  • Speciallæge i øre-næse-halssygdomme
  • Speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge.

  Hvis du vil have transport til speciallæge uden henvisning, kræver det, at du vælger den speciallæge, der har konsultation nærmest ved din bopæl. Hvis den speciallæge, som ligger tættest på dig, ikke har mulighed for at hjælpe dig, kan du få arrangeret transport eller få godtgjort transport til den nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret.

  Transport til sygehus

  Du kan få transport eller udgifterne til transport betalt, hvis:

  • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj, eller
  • du bor mere end 50 km. fra sygehuset, eller
  • du er pensionist, eller
  • du ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler, og
  • du er indlagt på sygehuset, men skal hjem midlertidigt, eller
  • du skal til videre ambulant behandling på sygehuset.
  Transport til genoptræning efter indlæggelse

  Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten eller få udgifterne til transport til genoptræning betalt, hvis:

  • du bor mere end 50 km. fra genoptræningsstedet, eller
  • du er pensionist, eller
  • du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler.
  Pris for turen

  Det gælder for alle ture, at:

  • turen skal koste mere end 104 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 44 kr. tur/retur for pensionister (2022)
  • du kan få betalt det, turen koster med det billigste transportmiddel, du har mulighed for at bruge
  • du kan få transport til/betalt det, turen koster til din egen læge eller den nærmeste speciallæge, hvor du kan få behandling, til det sygehus, du er henvist til efter regionens visitationskriterier, eller til det genoptræningssted, du er henvist til efter kommunens visitationsretningslinjer.
  Transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning

  Kontakt kommunen ved transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning.

  Transport til sygehus

   Kontakt sygehuset ved transport til sygehus.

  Hvis du selv sørger for transport

  Hvis du selv sørger for transport til sygehusbehandling eller genoptræning, skal du først aftale det med sygehuset/kommunen.
  Når du bagefter søger om at få udgiften refunderet, skal du sende dokumentation med fra lægen, sygehuset eller genoptræningsstedet for, at du har været der.

  Regionen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til befordring til sygehusbehandling.
  Kommunen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til transport til læge og til genoptræning.

  I tilfælde hvor du selv kan få gratis transport, kan du også få dækket transporten for en ledsager, hvis:

  • din alder eller dit helbred kræver, at du har en ledsager med, og
  • turen for ledsageren koster mere end 104 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 44 kr. tur/retur for pensionister (2022)

  Hvis ledsagelsen kræver mere end 12 timers fravær fra hjemmet, har ledsageren også ret til gratis transport til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten.

  Hvis du har søgt om gratis transport og fået afslag, kan du klage til Styrelsen for Patientklager, senest fire uger efter at du har modtaget afslaget.

  Fra 1. december 2015 har du skullet klage digitalt.

  Skrevet af redaktionen på sundhed.dk